. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 26, 2013

నీకోసం నా మనస్సుతో ఒంటరిగా పోరాడుతున్నా ప్రియా

నీ తలుపులు రేపే
నా ఈ నిశ్శబ్ధయుద్దంలో..
ఒంటరిగా పోరాడుతున్నా మనస్సుతో
యుద్ధం చేసేదీ నేనే....
గాయపడేదీ నేనే... ప్రియా
నాకూ గాయపడాలని లేదు
ఎప్పుడూ విజయం సాదించాలని ఉంది కాని అది
సాద్యిం కాదని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది ప్రియా 

నీవిషయంలో ఎప్పుడూ ఓటమిని గుండెలపై  వేసుకొని
భారంగా  తిరుగుతున్నా ప్రియా

నిన్ను నానుంచి దూరం చేసిన
నల్లని రాత్రులలో నీకోసం
ఎదురు చూస్తూ వాడిపోయిన
నా హృదయం సాక్షిగా
తుంపులు తుంపుల జ్ఞాపకాలూ…
గాఢమైన దిగుళ్ళూ గుండె
బరువుగా నీకోసం ఎదురు చూపులు
కనుల ముందే చేజారే క్షణం ..
కనులు నమ్మలేని నిజం
కనులు దాటని కన్నీటి జలం
మరి ఇది ఏ దేవుని శాపం మూలమో ప్రియా


నీ మౌనంలోనూ....
కెరటాల అలజడిలోనూ వినిపిస్తుంది
నా హృదయ ఘోష...ణీకు చేరాలనే  తాపత్రయం
ఉప్పొంగే ఆశల నిట్టూర్పుల మద్యి కొట్టాడుతున్నా బుజ్జీ
నా శ్వాస కదలి కరిగిపోతున్న నా ఆశ నిరాశగా మారి
ఆశలో ఊపిరి పీల్చాలన్న ద్యాసే మరుస్తున్నా నీ ఆలోచహలతో ప్రియా 


నీ తలపులు కలలోను కలవరపెడుతుంటే...
నిద్రలేని రాత్రుల్ల  సాక్షిగా నీకోసం  నా ఆవేదన
నన్ను నేను ఓదార్చుకోలేక నాలో నేను
లోలోపలే నా పై కలబడుతున్న
నీ జ్ఞాపకాలను తడుముతూ నాకన్నీటికి
సమాదం ఎమని చెబుతావు ప్రియా