. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, February 17, 2013

ప్రేమంటే ఇదేనా ప్రియా...?

నా ప్రేయసి నాతో అంది
ఎదురుగా కూర్చుని .... నేను
ఆమె కళ్ళలోకి చూసినప్పుడు
"నీవు గొప్ప జ్ఞానిని
నీలో దివ్య తేజస్సుంది!" అని ...> అవును ప్రేమిస్తున్న మొదట్లో ప్రియుడే లోకం తనే ప్రపంచం తిన్నాడో లేదో అని ఎలా ఉన్నాడో అని ఇకా ప్రతి నిమిషం ఆలోచింది ప్రియుడికి తనకంటే తనగుంరించి ఆలోచించే వాళ్ళున్నారని ధీమా తనే నాకు ప్రపంచం అనుకుంటాడు... ఎప్పుడు ప్రియురాలు తనకోసం పడే ఆరాటం ఎక్కడకు వెల్లినా తనను గుర్తుతెచ్చుకోవడం అందుకే తన మనస్సుకో ఒక ఇరుకైనా ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకొని ప్రియురాలిని దేవతగా కొలవడం మొదలు పెడతాడు.అంతే తనక్కడ ఊపిరి పీలుస్తుంటే ఇక్కడ ఆయువు ఉంటుంది లేదా పోతుంది అన్నట్టు ఉంటాడు ..సమస్యి వస్తే మాట్లాడుకోవాలి అపార్దలు వస్తే అర్దం చేసుకోవాలి అంతే ..ఎందుకో ప్రియురాలిలో ఆకస్మికమార్పు అప్పటిదాకా తట్టుకోలేని ఆనందాన్ని రుచి చూపించిన ప్రేయసి భాద ఎలా ఉంటందో వేదన ఎలా ఉంటుందో అని చురకలు వేస్తూ మరొకరి సమక్షంలో భాదపెట్టడం మొదలు పెడుతుంది కారణం అర్దం కాక కన్నీళ్ళకు అర్దం తెల్సుకోలేక పిచ్చివాడవుతాడు,,,అలా పిచ్చి పట్టేలా ఏక్కడ ఎలా భాద పడతాడో తెల్సుకొని మరి భాదపేదుతుంది మరి,," గర్వం, అభిమానం, హోదా
జీవితంలో వాటి స్థానం,
ఆపేక్షలు ఆశయాలు ఆవేశాలు
సెగలు నానుంచి వెదజల్లుతూ ఉన్నా ....
సూచన లేని వినయంలా,
ఒక రోజు పంచభూతాల్లో ఒకటైన భూమి ....
ఆరడుగుల స్థలంతో .... ఎదురుచూస్తుండటం నిజం! తట్టుకోని నిజాలను తట్టి చూపు నీ బ్రతుకు ఆరడుగుల నేలలోనని చెప్పకనే చెబుతుంది...అందరి ఎదురుగా చీమలా చేసి మాట్లాడుతుంది ఇదేనా ప్రేమంటే ...ఒకప్పుడు తనకు నీవు " బంగారం " ఇప్పుడు...?