. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, February 17, 2013

ప్రేమ పిచ్చివాళ్ళ సముదాయం లో ఒక ..ప్రేమికుడ్ని నేను. ప్రియా

పిల్లా!
పొరపాటున .... నన్ను
పడెయ్యాలని చూడకు!
నా అంత నేను పడిపోయేందుకు సిద్దం.
ఒడిదుడుకుల జీవితం
పరిస్థితుల ప్రభావం
పిచ్చివాళ్ళ సముదాయం లో
ప్రేమికుడ్ని ఒకడ్ని .... నేను.
పోగొట్టుకునేందుకు విడిగా .... నా వద్దేం లేవు.
పోగొట్టుకుంటాననే భయం లేదు.
అతిగా మునుపెవర్నీ ప్రేమించలేదు .... ..>నిజమే నేను పిచ్చి ప్రేమికున్న నీవు నాకుగించి తీవ్రంగా అలోచించినప్పుడు నీప్రేమలో నిజాయి ఎంతవరకో అని భయపడ్డా అప్పుడే చెప్పా నన్నొదిలి పోతావాని లేదు అన్నావు..నా ఫేట్ మీద నాకు అంత నమ్మకం విన్నావుగా నాగతం అంతావిని అది నీ స్వగతంలా ఫీలయ్యినప్పుడు నిజమా నీ అనంతమైన ప్రేమ నాదేనా అని పొంగిపొర్లిపోయా సమాజం కట్టుబాట్లు అడ్డులేకపొతే ఆరోజే నీ వడిలో సేదతీరేవాన్ని కాని... నాకు కావల్సింది గుప్పెడంత ఈ ప్రేమకు గుర్తుంచుకునే తీయ్యటీ స్నేహం నిన్ను కలవాలని నీదురుగా ఉండి నీవు చెప్పే ఆ తియ్యటి మాటల వినాలాని నామనసులో భాదకు నీవు చెబుతున్న తియ్యటి సమదానం ఎదురుగా నీవు చెబుతుంటే నీ అందమైన కళ్ళలో కళ్ళుపెట్టి చూస్తూ వినాలని నా మనస్సు తహ తహ లాడింది ఎంతగా అంటే నన్ను నేను కంట్రో చేసుకోవడానికి నీన్ను చేరుకోలేని నాదురదృష్టానికి నేని ఎవరూ చూడకుండా కార్చిన కన్నీరే సాక్ష్యాలు..మనసు మూగగా రోదిస్తున్నా అవేం నీకు తెలియకుండా ఉండేందుకు నేను పడిన తపన ఎలా చెప్పుకోగలను ప్రియా.."ప్రియా!
అర్ధం అయ్యేలా చెప్పాలనుంది.
నా వేదాంతాన్ని....
ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు.
అర్ధం అయితే ఆనందిస్తావని తెలుసు.
అనుభవానికొస్తే అమరానుభవం పొందుతావని తెలుసు.
అందుకే చెబుతున్నా .... " ఆమత్రం చెప్పేందుకు ఇప్పుడు నీవు దగ్గరగా లేవు అయినా..మనసు నివేదన చేర్చలేక నీటిమీద రాతలు ఇవి నీగుండేల్లో రాయాలని కలలు కన్నాను అవి కళ్ళలుగా మిగిలిపోయిన క్షనాన దూరంగా కూడా ఉండి చూడలేని కళ్ళున్న గుడ్డివాన్ని చేశావు.. స్నేహితుల లిష్టులో లేనప్పుడే నీ మనస్సులో నాస్థానం తెల్సిపోయింది ఎన్ని రిక్వష్టులు పంపినా నీ ఫ్రెండ్స్ లిష్టు చేర్చుకునేందుకు నీ మనస్సు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకో ...అలా ప్రతిసారి నీకు రిక్వష్టులు పండం నీవు రిజెక్ట్ చేయడం ఫేజ్ బుక్కోడు గమనించాడో ఏమో నన్ను బ్లాక్ లిష్టులో పెట్టాడు...అలా నెలరోజులు అ
నెలరోజులు గడపడం మళ్ళీ నీకు రిక్వష్టులు పంపండ ఫేజ్ బుక్కోడు నన్ను మళ్ళి నెలరోజులు బ్లాక్ లిష్టులో పెట్టడం ఫ్రెడ్స్ రిక్వష్టు పెట్టకుండా ఒకప్పుడు నీవెంతగానో ప్రేమగా నీ అంతటనీవే రిక్వేష్టుపంపిన రోజూ గుర్తుకొచ్చాయి ప్రియా " ఒడిదుడుకుల జీవితం
పరిస్థితుల ప్రభావం
పిచ్చివాళ్ళ సముదాయం లో
ప్రేమికుడ్ని ఒకడ్ని .... నేను.
పోగొట్టుకునేందుకు విడిగా .... నా వద్దేం లేవు.
పోగొట్టుకుంటాననే భయం లేదు.
అతిగా మునుపెవర్నీ ప్రేమించలేదు "...>అంటే నీవు నమ్మవేమో కదా ఎందుకంటే నేను నీ మనస్సు విరిచి వేశానుకదా...నా అనుకొని స్వతంత్ర్యిం తీసుకున్నా అక్కడ నీ మనసు గాయపడింది... ఎప్పటికైన నీవు నాతొ మాట్లాడతావని ఎదురు చూస్తున్నా..నీవు నాకు విదించిన శిక్ష జీవితకాలం అని ఇప్పుడిప్పుడే అర్దం అవుతోంది...చెప్పు వచ్చేజన్మలో మనం ఏకం అవుతాము అంటే ఇప్పుడే నా ప్రాణం విడవటానికి సిద్దంగా ఉన్నా ప్రియా నాపిచ్చిగాని మౌనంగానే ఉంటావు ఏదీ తేల్చవుగా చావాలో బ్రతకాలో ..