. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, February 9, 2013

ప్రియా నిన్ను మర్చిపోవడమా..?

నిన్ను మరచిపోవడమంటే
నానుంచి నేను విడిపోవడమే
నా మనస్సులో నీ జ్ఞాపకాలు
సముద్రంలోని కెరటాల్లా
ప్రతిక్షనం ప్రతినిమిషం
ఎగిసి పడుతూనే ఉంటాయి
ఎంతగా తీరం వైపు తోసేసినా
తిరిగి నాలోనే కలుస్తాయి
జ్ఞాపకాల అలలు ఎగసి ఎగసి
నీ మనస్సును అందుకోవాలనే ఆరాటం
ప్రయత్నిస్తూనే వుంటాయి
నా ప్రయత్నం ఫలించదు అని తెలుసు
కాని నేస్తం ....నువ్వు అందని జాబిల్లివి
అయినా నా ఆలోచనలు ఆగవు
నీ నా జ్ఞాపకాల సాక్షిగా
నాలో ఎప్పటికీ నిలచే ఉంటావు
నిన్ను తలస్తూనే ఉంటాను ఎప్పుడూ ప్రియా