. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, February 14, 2013

నీ కై నిరీక్షనలో కాలాన్ని స్థబించాలనే ఉంది ప్రియా

నీ నిరీక్షణలో ................

మౌన సంధ్యనై
చీకటి నిశికి వారధినవుతున్నా

నీ హృదయాగమనంలో
నిలిచిపోయిన కాలాన్నవుతామనుంది..>నీ కై నిరీక్షనలో కాలాన్ని స్థబించాలనే ఉంది నాకా శక్తిఉంటే..జరిగిపోయిన గతాన్ని తిరిగి తెచుకోవాలనే ఉంది కాని ఆసక్తున్ని అన్నీ ఆలోచించడంతప్ప కాలాన్ని శశించలేను కావాలంటే నీవు పీల్చే ఉపిరిని శ్వాసించగలను ..ఒక వేల నీ ఊపిరి అగేక్రమంలో నా ఊపిరిని అడ్డంగా పెట్టగలను కాని జరిగిపోయిన కాలాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేను జరుగుతున్న వాస్తవాల్ని ఏం చెప్పి ఆపగలను కాలగమనాలను ఇప్పుడూ శాశించాలని నుంది లోకాన్ని ఒక్క క్షనం ఇప్పటికిప్పుడు ఆపేయాలని ఉంది ...నిన్ను సోంతం చేసుకునేందుకు.."................... ఓయ్
నీలోనే నా ప్రాణం ఉందనీ
అది నీతోనే వెళ్ళిపోయి‍దని నీకు తెలుస్తోందా..?
కనీసం అది నీతో చెప్పిందా?
నీజ్ఞాపకాలే నా ఊపిరైనాయని " ...> నాగుండె చప్పుడు నీకు వినిపిస్తుందా... నాహృదయనివేదన నీకు అర్దం అవుతోందా..కళ్ళూడి చూడలేకపోవడం చెవులుండి విలలేకపోవడం అంటే ఇదేనేమో ప్రియా ఓయ్ ఒక్కసారి నాగుండె ఆవేదన వినివెళ్ళవా...కంటిలోని భావాలు చదివా,,,నా కన్నీటికి అర్దాలు ఎన్నున్నాయో చెప్పవా..వసంత రుతువులు ఆగమన కాలాలు మనసు అవసరమా ..మనం ఏకం కావాలంటే.. కాలాన్ని కాస్త ఆగమని చెప్పవా ప్లీజ్ "నీ హృదయాగమనంలో
నిలిచిపోయిన కాలాన్నవుతామనుంది

నీ పూదోటలో
శిశిరం లేని వసంతాన్నవ్వాలనుంది " నీకోసం ఇలా ఆశపడుతూ ఆత్యాసకు పోతున్ననేమో..ఆరని తీరని వేదని నీచెవికి చేరేదెన్నడు ..అది జరిగేనా...కాలం కాళ్ళదగ్గరకు నా నివేదన చేరేనా ప్రియా ..కడలి కెరటాలా హాయిగా ఉండాల్సిన నేను ఇప్పుడెందుకిలా ఆకెరటాల అలలకు కొట్టుకు పోతున్నానో కదా..కాలం కందిరీగలమాది నామీద దాడిచేసి నన్ను నాహృదయాన్ని చిల్లులు చేస్తోంది ప్రియా నారోదన నీకందడం లేదా....Priya