. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, February 13, 2013

ప్రేమికుల రోజు సందర్బంగా నా గుండెళ్ళో ప్రేమజ్వాల ప్రియా ఇది

నా ప్రేమ ను
విశ్వప్రేమికులంతా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలనిపిస్తుంటుంది

ఈ మాటలు ఎక్కడైనా నేనంటే
నా మానసిక స్థితి ని అనుమానిస్తారేమో?
అని కూడా నాకో సందేహం....> విశ్వమంత ప్రేమ ఉన్నా విస్వసించలేనప్పుడు..అపార్దాల సుడిగుండంలో ఉండి మనస్సు బండగా మరి మారిన నిన్ను
చూస్తూ...యుగ యుగాలుగా నిజాయితీ ప్రేమకు పట్టిన గతేనని విషాదంగా మిగిలిపోయా..నెవెక్కడున్నా హేపీగా ఉన్నావులే అని మనస్సుకు సర్దిచెప్పుకోనా నిజమే ప్రతి క్షనం ప్రతి నిమిషం నిన్నే తలుస్తున్న నన్ను చూసి నీవన్నట్టు నాకు పిచ్చే ప్రేమ పిచ్చి..నన్ను నేను కూడా ఇంతగా ప్రేమించలేదేమో..నామీద కూడా నేను ఇంతాలా ప్రేమించి ఉంటే..నిన్ను ఇష్టపడి ఉండేవాడిని కాదేమో అవును నిజమే "నన్నో షాజహాన్ గానో, శరత్ గారి దేవదాసు గా మిగిలిపొవాల్సిందే ఆకేరక్టరే కరెక్టని డిసైడ్ అయ్యావేమో అందుకే దూరంగా ..నాకు ఏది మనస్సు కష్టమనిపిస్తుందో అదే చేస్తున్నావు...గుండెకు గాయమేకాదు ..ఆగాన్ని కూడా గండిపెట్టగల మనసులేని మనిషిగా మారావు ఇలాఅని తెల్సిఉంటే నన్నునేనైనా ప్రేమింఉకునే వాన్ని కాని ..నీదాసున్ని అయ్యాకదా ఈ వేదన నాకు తప్పదు....నీచుట్టూ నిన్ను పొగిడేవాళ్ళను పెట్టుకొని అదే ప్రపంచం అని నిర్నయించుకున్నావు కదా ..? పొగడ్త చూసి వదిలేయాలి వాళ్ళనే వెంటబెట్టుకొని గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నావు..ఎదోరోజు అసలు నిజం తెలుస్తుందకదా..? నిజమే పొగడ్తల మద్యి ఉన్నవాళ్ళను ఎదురుగా నిజాలు కనిపించవు..అలాగే నీవు కళ్ళున్న గుడ్డి మనిషిగా మారిపోయావు నేను శాశ్వితంకాదు బట్ నా ప్రేమ శాశ్వితం ఈ కట్టే కాలే సమయానికైనా ఆ నిజం తెల్సుకుంటావన్న నమ్మకం అస్సలు లేదు ఇప్పుడు andukee "ఇంకా నా ప్రేమ ను విశ్వప్రేమికులంతా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలనిపిస్తుంటుంది " నా ప్రేమలో నిజాయితీ పెద్దగా గొంతులో నరాలు తెగేలా చెప్పాలని ఉంది కాని ...మూగవాన్ని చేశావు....

నా హృదయం
రోదిస్తుందని తెలుసు
నీవు ఎదురుగా లేవని
నీతో పంచుకోవాల్సిన ఎన్నో భావాలు
ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయని


నీవు
నన్ను హింసిస్తున్నావు
నీ జ్ఞాపకాలతో గతం
మధురోహల మత్తు
నా నర నరాల్లో
దిగమింగుకోలేకపోతున్న ఊసులు ..>నాకు మిగిలింది రోదించడమేకదా..ప్రేమను నిజాయితీగా ప్రేమించాను..నిండు పున్నమి జాబిలి వని నిన్ను ఎంతగా ఇష్టపడ్డానో అంతగా పట్టపగలు సూర్యిన్నే నీలో దాచుకొని మనసు దోచుకొని జ్ఞాపకాలతో దాడి చేస్తూ గాయం చేస్తూ మురిసిపోతున్నావు అందుకేనేమో నాగాయలైనా నీ నవ్వే నాకు ముఖ్యిం NAdi oka Premena kada "ఒక ప్రేమేనా
ఒక అబద్దం ఒక అస్పష్టతేనా
ఒక అయోమయమేనా అని .... అడగాలి
అర్ధం తెలుసుకోవాలి అని
అక్షరాలు కొన్ని .....
అంతరంగలోనే ఆవిరైపోతున్నాయి "కాదు ఆవిరి చేస్తున్నావు...నిలువునా దహించి వేస్తున్నావు నీకు ఏదైనా సాద్యిమే "ఇప్పటికీ నీ ప్రేమ భావనల్లోనే
మధుర స్మృతుల్లోనే ..... రోదిస్తూనే
కన్నీటి ప్రతిబింబాలు .... భావాలు కొన్ని
మనసు గోడల్లోనే ఇంకిపోతున్నాయి! " నాకన్నీరు రక్తంగా మారింది ప్రియా