. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 7, 2013

కళ్ళు మూసుకొని నీకోసం ఆలోచిస్తున్నా ప్రియా


రేపటి ఉదయానికి
నాతో నడచే స్నేహానివనుకున్నా
కలలేన్నో కన్నా ప్రియా
కన్నీరే  మిగిల్చవెందుకో

అదే నీకిష్టం కనుక
మౌనంగా రోదిస్తున్నా
నీకిష్టమని..
ఎందుకంటే
కష్టమైనా ..
నీ ఇష్టమే నాకిష్టం ప్రియాచల్ల గాలిలొ నీకోసం పరితపిస్తూ
నీ జ్ఞాపకాల తోటలో విహరిస్తున్నా
మౌనరోదనలో

రాత్రంతా పరిహసించిన
పెనుగాలిని లెక్కచేయని
ఆత్మవిశ్వాసం
ఆకుల మధ్య మెల్లగా
విచ్చుకుంటుంటే


కళ్ళు మూసుకొని నీకోసం ఆలోచిస్తున్నా  ప్రియా
తియ్యటి స్వరం వినిపించింది

సన్నని పరిమళం
మనసుని మెత్తగా
హత్తుకుంది!

నీజమేమో అని 
హృదం నాట్యమాడగా
ఆనందిస్తున్న క్షణాన
ఉలిక్కి పడి లేచా 
అది కల అని అప్పటికి కాని తెలీలా ప్రియా