. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 14, 2013

ఇవి నా గుండె చప్పుళ్ళు ప్రియా కాస్త ఆలకించవా...?


ఇవి నా గుండె చప్పుళ్ళు ప్రియా కాస్త ఆలకించవా...? 
ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నాజీవితం సరిపోదేమో ప్రియా
---------------------------------------------------------------------------------

1) కళ్ళు ముస్తే కలలో...కళ్ళు తెరిస్తే ఇలలో...ప్రతీ పువ్వులో నీ నవ్వు...అనుక్షణం కవ్విస్తుంటే..స్పందిస్తున్న ఈ గుండే చప్పుడు...నీకు వినిపించెదెప్పుడు.. ప్రియా

2) నీ మదిలో నేనుండి పోవాలని నీ పెదవులు పలికే కావ్యం నేనై నిలిచిపోవాలని 
ప్రతి రాత్రి నీ స్వప్నం లో నేనొదిగి పోవాలని..ఈ కలనిజం అవ్వాలని మది ఆరాట పడుతోంది ప్రియా

3) నీ విరహం నన్ను నాలో లేకుండా చేసింది నీ జ్ఞాపకం నా ప్రాణాన్ని నాకు దూరం చేస్తుంది..అందుకే నువ్వు ఒక్కసారి వచ్చిపో..నన్ను నాలో నింపిపో...ప్రియా ప్లీజ్

4) గెలుపు నీదే కావాలని కోరుకుంటా అలక మానీ నాకీ మాట చెప్పు నీ అలక తీర్చు మంత్రమేది ఇదివరలా చిలక పలుకులకు నేనేం చేయాలో చెప్పుప్రియా

5) మనసులు అలసిన వేళ మౌనం దరిచేరే వేళ చల్లని చంద్రుని నీడలో..తీపి జ్ఞాపకాల ఒడిలో నిదురపో నేస్తమా వేకువజామున నిన్నంటి పెట్టుకొనే ఉంటాగా ప్రియా

6) నీతో స్నేహం చేసెంతవరకు తెలియదు..నాలో ఇంత త్యాగం ఉందని నా మనసుని అడిగాను అప్పుడు తెలిసింది...నాలో నేను లేనని..నాలో ఉన్నది నువ్వని ప్రియా

7) నా స్నేహం స్వచ్చమైనదైతే...నీవెందుకు నాకు..నీ జ్ఞాపకం చాలు ప్రియా

8) మొదటి చూపులో ప్రేమ అన్న వాక్యం నిజమని నాలో కలిగిన 
భావన ప్రేమేనని నిన్ను చూశాకే తెలిసింది కాదని లేదని చెప్పగలవా ప్రియా


9) నీ అనుబంధం శిలవంటి మనసును మనిషిని చేసింది నీ విరహం నన్ను నాలో లేకుండా చేసింది నీవు దూరం అయినప్పటి నుంచి తెల్సింది ప్రాణం నాదగ్గర లేదని

10) నీతో స్నేహం చేసెంతవరకు తెలియదు..నాలో ఇంత త్యాగం ఉందని నా మనసుని  అడిగాను అప్పుడు తెలిసింది...నాలో నేను లేనని..నాలో ఉన్నది నువ్వని ప్రియా