. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, November 14, 2013

మై డైరెక్షన్ in క్రైం ( " క్రైం బీట్" and "షాడో" లకు ప్రొగ్రాం ప్రొడ్యూసర్ గా నేను).

స్వాతి న్యూస్ చానల్ లో క్రైం బ్యూరో చీప్ గా బాద్యితలు తీసుకున్న తరువాత ప్రోగ్రాం ప్రొడ్యూసర్ గా నేను చేస్తున్న  క్రైం ప్రోగ్రాంలు " క్రైం బీట్" మరియు "షాడో" ప్రోగ్రాం లకు ప్రొమోషూటింగ్ సదర్బంగా తీసినఫొటోలు

టోలు