. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, November 8, 2013

ఈ నిశిరాత్రి జ్ఞాపకారణ్యంలో నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను

ఈరోజు రాత్రి నా నిస్సత్తువలా
నాకంటే ముందే నన్ను చేరింది
మామూలుగా ఈపాటికి 

ఆలోచిస్తూ ఉండాలిసింది
నిద్రపోవాలనుకున్నా ఎవరో 

బలవంతంగా కళ్ళు తెరుస్తున్నారు
అనుకొకుండా నా  కళ్ళెదురుగా 

కనిపించిన అక్షరాలు నిజాలని చెప్పాయి 

ఎందుకో..   ఈ రోజు తెలియని దిగులు
నా కళ్ళు ఒలుకుతున్నాయి..
పెదవులు వణుకుతున్నాయి..
మనసులో ఎందుకో అలజడి
కారనం మనసుకే తెలుసో తెలిఊదో
నా మనస్సు నన్నే వెక్కిరిస్తున్న క్షనాలు


చీకట్లో నిశ్శబ్దం నా అంతర్మధనానికి
నేపధ్య గీతంలా సాగుతోంది
నిట్టూర్పుల వేడి విషాదం
ఈ సమయంలొ నిషాలను నింపుతుంది
గుండెలపై ఎవరో 

1000 కేజీల బరువు పెట్టినట్టూ

బాధలో భావుకత వెతుక్కుంటూ
నవ్వులు పులుముకుని ఆనందం నటిస్తూ
నా ప్రస్తుతాన్ని గడిపేస్తున్నా
పొడి కళ్ళ వెనుక వున్న
తడిని గుర్తించలేని స్నేహాలు 

మనసుల్ని ఏమారుస్తున్న క్షనాలు

ఈ నిశిరాత్రి   జ్ఞాపకారణ్యంలో
నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను
నాకు ఎక్కడన్న దొరుకుతానేమో అని

నా గతం నుండి నన్ను నేను
పెకిలీంచినా నిజాలు దొరకడంలేదు
అన్నీ నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రతి గుండె అరలో