. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, November 16, 2013

నా చుట్టూ నిశ్శబ్దపు రాజ్యం

నా చుట్టూ నిశ్శబ్దపు రాజ్యం
నా ఆలోచలన్న్నిటిని పగులగొట్టి
నాకు నేను విదించుకున్న శిక్ష మౌనం
ఆలోచనల అలల్లో తీరం దాటకుండా
నా మౌన  సామ్రాజ్యంలో ఒక్కడిగా మిగిలిపోయా
ఆశల వలలో చిక్కుకుపోయిన నా ఆశలన్నిటిని
ముక్కలు గా చేసి తగులబెట్టాను నీవస్తావని ఎదురు చూసి చూసి  
ఆశ చచ్చిపోయింది
అందుకేగా మౌనమనే చీకటి 

గుహలో నన్ను నేను కట్టేసుకున్నా

నీకోసం ఆలోచిస్తు
ఆవేశపడిపోతుంటా
అప్పుడు నా నుదుటి స్వేదం
గుండెలపైకి జారి
నిశ్శబ్దాన్ని చిద్రం చేస్తుంది
నాగుండెల్లో చేరిన
నీజ్ఞాపకాల అలజడికి 


అవును కాదుల నడుమ
ఊపిరి సలపనంత ఊగిసలాట…
ఊపిరి ఆడటంలేదు
గుండె చప్పుడు కూడా
భరించలేక పోతున్నా

నా ఒంటరి తనపు 
నిస్తేజమైన నిశ్శబ్దంలో 
నాగొంతును నేనే కోసేసుకున్నా
నాస్వరపేటికలో పదునైన
నీ అవమానపు మాటల కత్తి దిగింది
 ఇక మౌనంగానే మిగిలి పోతానేమో