. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, November 24, 2013

ఒంటరి జ్ఞాపకాలు వేదిస్తున్నాయి

ఒక్కొసారి  కొన్ని జ్ఞాపకాలు
నన్ను ప్రశ్నిస్తాయి
నా అసహాయతని నిలదీస్తాయి
ఈప్రపంచంలో నేనేమిటి అంటూ
నా అంతరంగాన్ని  ఆరాతీస్తాయి
కొన్ని జ్ఞాపకాలు
నేనేంటో తెలియని నన్ను
నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒంటరిని చేస్తాయిగుండెలోని ప్రతి అరలో 
ఒరుసుకుపోతున్న
జ్ఞాపకాల రాపిడికి  

గాయాలు అవుతూనే ఉన్నాయి
కారనాలు వందలున్నా 

వద్దనలేని వాస్తవాలు
ఒంటర్ని చేసి వేదిస్తూనే ఉన్నాయి
నివురుగప్పిన నిజం 

కానరాకుండా 
కాల్చేస్తూనే ఉంది
నిజాలను నమ్మలేక
అబద్దాలేమో అని 

సర్దిచెప్పుకోలేక
తడబడుతూ ..

తపనపడుతూ ఎన్నాళ్ళొ ఇలా