. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, December 9, 2012

ఆ అందమైన చిన్నని పెదాలందుకోని జీవితం న్యర్దం ప్రియా

ఏవరీ సుందరి..
అతిలోక సుందరి
అపరూప లావణ్య వతి
సుతిమెత్తని శరీరలావణ్యిం..
అరమోడ్పుకన్నుల్లో  ప్రేమను నింపుకొని
వలచి వచ్చే ప్రియుని కోసం తలస్తూ
అతని తలపులే గుండెచప్పుడుగా
అతని ఊహలే తన జీతివగనమంగా
ఉన్న ఈ సుందరిలాంటి వాళ్ళున్నారా  లోకంలో
మనసులో  గిలిగింతలు పెట్టే రూపం
మెడఓంపుల సొంపే మతిపోగొడుతోంది
ఈ అద్బుత సౌందర్యి రాసి . అందాలు ఎవరి సొంతమో కదా...?
ఆ అందమైన చిన్నని పెదాలందుకోని జీవితం వ్య్రర్దం అనేలా
అమె గుండెల్ళో ఉన్నది నేనైతే
ఊహే అంత అద్బుతం అయితే అదే నీజం అయితే
ఎంత సేపు చూసినా తనివి తీరని అందం
అప్ప్జుడే పూచిన మళ్ళే పూవులా స్వచ్చంగా ఉందో