. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, February 9, 2014

నేను ఊహల యుధ్ధంలో మరనిస్తూనే ఉన్నా

నా  గుండెలో  కట్టిన 
గుడిలో చేరిన  అచ్చు పోసిన 
శిల్పంలో ఎన్నో
అనుభూతుల 

నా కలలు నింపి
నా మనస్సు

రంగులు అద్ది
నా ఊహకు 

ఒక రూపం నీవే అయితే 
ముగ్ధుడైన ఆ బ్రహ్మ నా కోసం
నీకు  ప్రాణంపోసి నాకిస్తే
ఎవడో వచ్చి నిన్ను ఎత్తుకెల్లాడు ఇలా నేను  ఊహల 
యుధ్ధంలో మరనిస్తూనే ఉన్నా
నా గుండె చెదిరింది 

మనసు ముక్కలైంది
నిబ్బరంగా నిల్చున్న నేను
ఏమి చెయ్యాలో తెలీక... 

ఈ  నిమిషంలో
తిరిగి రాని నీకోసం 

ఎదురు చూస్తూ
నీవు దారుణంగా 

అవమానించిన మాటలన్ని
ఇప్పటీకీ తూటాలుగా  

నన్ను నిలువునా 
చీరేస్తూనే ఉన్నాయి
చిరికాలం నాతో 

ఉంటావనుకున్నా 
నా గుండెను చిదిమి
గుర్తు తెలియని 

మనిషి కౌగిలిలో 
నలిగి పోతావను కోలే
ఏంటో పిచ్చి మనస్సు 

ఇంకా నీవు రాకపోతావ అని
ఎదురు చూస్తూనే ఉంది ఎన్నాళ్ళో తెలీదు