. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, February 19, 2014

మనసున్నోడీని కాబట్టే నన్ను మాయచేశావు


నీవాడినే నేను 
మనం  అన్నది గతం
నా అన్న పదంలోంచి 

నన్ను తరిమేశావుగా
అయినా నా మనస్సులో 

నీవదిలిన
ఆ స్నేహకుసుమాల 

వాసనలు నను  వీడలేదులే ...?

నాలో కనిపించని 

ఆనందం నీలో నైనా
మిగిలిపోయిందన్న 

ఆనందంలో
అప్పుడప్పుడూ 

ఏడుస్తూ నటిస్తుంటా
అందరూ 

నవ్వుతున్నారనుకుంటారు 
అవి ఆనంద భాష్పాలని 

బ్రమ పడతారు
అసలు నిజం తెల్సిన 

గుండె నీదొక్కటే
నాదన్నది నీదగ్గర వదలి
నేనున్నది నీకోసమే కదా

మనసున్నోడీని 

కాబట్టే నన్ను మాయచేశావు
పిచ్చాడీని చేసి ఇంకా 

నీకోసం నీవు వదలిన
జ్ఞాఫకాళ్లో నే తచ్చాడుతున్నా 

దొరకవని తెల్సీ కుడా