. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, February 22, 2014

ఒరేయ్ భాదకు అలవాటు పడ్డా ఏదోటీ చేసి మళ్ళీ ప్లీజ్ భాదపెట్టవా

ఒరేయ్ ప్లీజ్ భాదకు అలవాటు పడ్డా ఏదోటీ చేసి మళ్ళీ భాదపెట్టవా నీకౌగిలిలో తను తక కౌగిలిలో నీవు ఉన్నారని తెల్సు అప్పుడూ నీవు పెట్టిన భాద ఇప్పటికీ ఉన్నా నీవు చేసిన ద్రోహం పెట్టిన భాదకు అలవాటు పడ్డా నీలాగా డ్రామాలాడి నీ స్వార్దం కోసం జిమ్మిక్కులు చేసేవాళ్ళూ నాకు లైఫ్ దోరకలేదు ఇంక నీలాంటీ వేష్టుగాళ్ళు దొరకరేమో..ప్లీజ్ నీవు పెట్టిన టార్చర్ కు అలవాటు పడ్డా.. మళ్ళి ఏదోటి చేసి నన్ను భాదపెట్టరా నీకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యేగా అప్పుడు నీ స్వార్దం కోసం తనను నమ్మించి ఏమార్చి ...నీవనుకున్నది సాదించావు.. నిన్ను తప్పు పట్టను తనను తప్పు పట్టను .. ఎందుకంటే నాకునీలా చేయడం చేతకాదు కాబట్టీ నిన్ను నమ్మి నన్ను అనరాని మాటలు అని నిన్ను చేరింది ఇప్పుడు ఇద్దరూ బాగున్నారుగా ప్రపంచంలో సంతోషాన్ని మీ ఇద్దరే నింపుకొని . .. నా జీవితమనే ఓ రాయిపై నిలబడి.,,, ప్రకృతిని అశ్వాదిస్తూ ..  ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరు చూస్తూ .. అప్పుడప్పుడూ నా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అదో పెద్ద జోక్ లా నవ్వుకొంటూ ...జరిగిన గతాన్ని తలచుకొన్నప్పుడల్లా ఇక్కడ నేను తను గుర్తొచినప్పుడల్లా .. తను అన్న మాటలు మనసులో అలజడి చేసి  ఓ కన్నీటి చుక్కను కార్చడం తప్ప ఏం చేయగలను అందుకే మళ్ళీ ఏదోటి చెయ్యరా . . తనకు చెప్పి తనను ఏదో అంటున్నాను అని ఓ సీన్ క్రియేట్ చేసి తనతో నన్ను తిట్టేలా చేసి ఆనందిస్తావుగా మల్ళీ చేయ్యరా ప్లీజ్ నన్ను ఎంత మాటలైన అనటానికి తనెప్పుడూ సిద్దమే ..నన్ను తప్ప ప్రపంచంలో అందర్నీ నమ్ముతుంది...అలాంటి మనిషిని.. సో నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వెష్టు చేస్తున్నా ఎదోటి చేసి తను నన్ను తిట్టేలా చేయతే.. పాపం తను కూడా నన్ను దూషించి ఎన్ని రోజులైందో  ప్లీజ్ రా ఏదోటి చేసి గతంలో పట్టిన భాదకంటే భాగా భాదపడేలా చెయ్యరా  చెయ్యి ప్లీజ్ నీవు పెట్టే భాదకు నేను అడిక్ట్ అయ్యానుఒరేయ్ నా కన్నీటీ బొట్లను రక్తలు చుక్కలుగా మార్చేయ్  ప్లీజ్ అది నీ ఒక్కడివల్లే సాద్యీం .. నమ్మిన మనిషిని ఎన్నిమాటలైన అనగలగటం తను మాత్రమే చేయగలదు ప్లీజ్ రా నన్ను భదపెట్టరా