. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 8, 2015

ఇప్పటికీ నివంటే ఇష్టం


ఇప్పటికీ నివంటే ఇష్టం 
ఆన్న మాట అబద్దం కదూ  
అప్పుడు చెప్పావు 
అది నిజం కాదు కదూ 
అప్పుడు అంత జరిగిన 
ఆపదాలు నన్ను కబలించి 
ఇనుప చట్రం లా నన్ను రక్షించాయి 
ప్రపంచాన్ని జయించినంత దైర్యం 
ఆతరువాత ఏమైందో తెలియదు  
కొన్ని పదాలు నా నుండి రాలిపడి
ఓ ఎడారిని సృష్టిస్తాయి
ఆ ఎడారిలోంచి ఓ చీకటి 
ఆ చీకటి లోంచి కుంభవృష్టీ
లోనుండి ఒక్కొక్కటిగా విచ్చుకొని
నన్ను కబళిస్తాయి.
నానుంచి పుట్టినదైనా
అది నీవల్లే సంబవంచింది 
నన్నో పూచికపుల్లను చేసి
కొట్టుకపోయేలా చేస్తుంది నీ జ్ఞాపకం 
అక్షరాల్లోకి అనువదింపబడలేని
అప్రకటిత సత్యమేదో
నీలోనుండి నాలోకి ప్రవహిస్తుంది