. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 7, 2015

ఒంటరిగా ఉన్నా ఆలోచనలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి

ఒంటరితనంలో
నిన్ను తలుచుకుని 
దుఃఖిస్తూ వుంటాను
ఏకాంతంలో  నీతో 
ముచ్చట్లు చెపుతూ వుంటాను
నాలో  నీవు బ్రతికి వున్నావు 
నాలో  నువ్వు నీలో నేను 
అంతరాత్మ…..నిన్ను గుండె గదిలో 
ఓమూల నిన్ను బంధించేసాను
బాధ....బరువై
మోయలేని భారమై
నీ జ్ఞాపకాలు  చేజారి ముక్కలై
మనసుని గుచ్చి గుచ్చి బాధిస్తోంది
నీ తలపులు గుండెల్లో అగ్గై 
నన్ను దహించి వేస్తూనే వుంది  

గుండెల్లో వ్యధ
అగ్గి శిఖలై మంటలై 
ఎగిసెగిసి పడుతుంటే
నా మనసుపై గుమ్మరించిన కన్నీరు
నన్ను దహించి వేస్తుంటే 
సెగపెట్టి ఎక్కిళ్ళు పెట్టిస్తోంది…నీ జ్ఞాపకం