. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, August 20, 2015

చీకటి రాత్రిని మనసారా తాగుతున్నా గత్యంతరం లేక

స్థంభించిన కాలం  సమక్షంలో
గుండె మంటల వేడికి 
కరుగుతున్న రాత్రికి
ఏంమని  సమాదానం చెప్పాలో తెలియక 
కన్నుల్లో జారిపోతున్న 
చీకటి రాత్రిని మనసారా తాగుతున్నా
గత్యంతరం లేక 
గుండె గొంతుకలో 
నలిగిపోతున్న ఆరోజుల సాక్షిగా 


కరిగిపోతున్న ఈరేయి సాక్షిగా  
నలుపును  నా మనసుకద్ది, 
చీకటి నీ కురులు వెనక్కేస్తూ,
నీ నుదుటికి మడతల్లో 
నలిగిన నా మస్సాక్షి 
మదిలో మౌనమై 
నిజంలో నీడనైపోయానుగా 


నిజం  నిద్రలా నన్నొదిలి 
మెల్లగా జారుకుంది
నా నిన్నటికి నేటికి మధ్య 
జ్ఞాపకాల వంతెన మాయమయ్యింది
లోకానికి తెల్లారింది కాని నాకు  కాదేమో 
నాకు ఈ రాత్రీ కరిగి జరిగి పోయింది
చీకటిలో నన్ను నేను మాయజేస్తూ 
నీకోసం రోదిస్తున్న  నామనస్సాక్షిగా