. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 17, 2013

దూరం కాలేదు ... దగ్గరి తనం పక్కకు జరిగింది

మనసు మనసుతో అన్నది బాసలు నిలుస్తాయి
ఎన్నటికీ నన్ను మరచిపోవద్దని అడిగి అడిగి అలసిపోయాను
ఋతువులెన్ని మారినా నీజ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ పదిలమే

ప్రాణాన్నే ప్రాణానికి పెట్టుబడి పెట్టి ప్రేమ ఎప్పుడూ పదిలమే 
నిప్పునీరు ఏవ్వరూ ఏంమీ చేయలేరు .. కుతంత్రాలు చేసే మనిషి తప్ప
ఓడిపోయేలా చేసి వాడిపోయేట్టు చేసిన మనషి ఆడిన నాటకంలో 
సమిదగా మారింది ప్రేమ ...చివరకు జ్ఞాపకమై గుండెల్లో నిలచిపోయింది 
అందుకే ఓ జ్ఞాపకమా మనసావాచా మరచిమారిపోవద్దని వేడుకొంటున్నా 


దూరం కాలేదు ... దగ్గరి తనం పక్కకు జరిగింది అంతే 
మనసు మాటున మాటలు మూగబోయాయి 
మదిచేరువలో ఉండాల్సిన మనం విడిపోయాము
కాదు కాదు విడదీసింది కలికాలం ..
అది కలకాలం ఉండాకూడాదని నా తపన