. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, December 30, 2013

నీవు లేని ప్రతిక్షణం ఓ పిడిబాకవుతున్నా,

కలల ఒడిలో 
సరికొత్తగా అనిపించావ్ 
ఈ రోజెందుకో!
వెచ్చనైన నెచ్చెలిగా,ఆత్మీయ
స్వచ్చమైన చిరునవ్వుతో,
మల్లెలాంటి మనసుతో,
గులాబితనపు సోయగాలతో......
కలలే కొత్తగా 

అనిపించాయ్ నీ రాకతో
కలలే కలకాలమైతే 

బాగుండనిపించేంతగా

ఉలిక్కిపడి అంతలోనే 

నిదురలేచా
హైదరాబాద్ లో నీవు 

తిరిగే ప్రతిచోటా వెతికా
కానరాలేదు నీవు
కనుమరుగైన కలలాగే..

గత స్మృతుల ఒడిలో 

కాసేపు సేద తీరా,
ఆస్వాదించా 

నీ ప్రేమ మాధుర్యాన్ని!
ఆమోదిస్తున్నా 

కలల సౌందర్యాన్ని,
కలలోని నిన్ను 

తరచిచూస్తూ !!

గతించిన కాలం గుండె 

నలిపేస్తున్నా,

నీవు లేని ప్రతిక్షణం 

ఓ పిడిబాకవుతున్నా,
లక్ష్య సాధన కోసం 

వడివడిగా అడుగులేస్తూ,
చిరునవ్వుతో శాశ్వత 

నిదురకోసం వేచి చూస్తున్నా!

కలతనొందిన కనులకు 

ఈ కలలే స్వాంతన !
మరణిస్తున్న నా మనసుకు 

నీ కలలే జీవితం !!