. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, December 13, 2013

నిజమైనా ప్రేమ ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్దమౌతుందా....?

ఎదురు చూస్తాను అని తెల్సి తనకోసం  కోసం నిరీక్షించడానికీ మధ్య భూమికీ ఆకాశానికీ ఉన్నంత తేడా ఉంది. నిరీక్షణ ఏదో నిర్లిప్తంగా ఉంచుతుందని కూడా కాదు. ప్రతి సారి నీతలపులు  విలవిల్లాడిపోయేలా చేస్తాయి. ఓ జ్ఞాపకం నిలువునా దహించి వేస్తుంది. ఈ పరిణామాల్లో ప్రపంచంలోని ప్రతిదీ సహజ స్థితికి పరమ విరుద్ధంగా అనిపిస్తుంది. పాలు విషధారలైనట్లు, పూలు రాళ్ల కుప్పలైనట్లు అనిపిస్తుంది. హాయిగొలిపే వసంత రుతువు గ్రీష్మ వర్ణంలోకి మారిపోతుంది, చివరికి గాలి కూడా మారిపోయి ప్రాణాలు తొలిచేస్తుంది. నిజానికి అవి మారడం,మారకపోవడం అనేవి తన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేవి కావు. తనకు కావలసిందల్లా తన ప్రేమమూర్తి, తన ప్రేమ ప్రపంచం. అందుకే ' నాకు నువ్వే కావాలి. నువ్వు సర్వవ్యాప్తమైన నీ ప్రపంచం కావాలి' అంటాడు ప్రియుడు. నిజంగానే ఆమె తనదై, ఆమెదైన ప్రపంచం తనలో భాగమైపోవడానికి వారికోసం మనవంతుగా ఏం చేయగలం? ఇది ఎవరికి వారు తే ల్చుకోవలసిందే. 

                                                       ఒక్కొక్క జ్ఞాపకం  కోటి కిరణాల్ని విరజిమ్ముతూ లోకాన్ని శోభాయమానం చేస్తూనే ఉంటాయి. కాకపోతే,   తనకు సంబంధం లేనివి అని పట్టించుకోని  ప్రేమమూర్తి ఆమె ఒదిగిన తన ఊహాలోక సుందర ప్రపంచం వేరు. నిజానికి తన జీవితాన్ని సౌందర్యవంతంగా, కాంతివంతంగా మలిచేది తన ప్రియుడి కోసం ఆరాట పడుతుందా.. ఆమె ఆలోచనలు అడ్డదారి పట్టిన క్షనాల్లో ... తనకోసం ఎదురు చూసే మనసొకటి ఉందని గుర్తుంచుకొంటుందా. అప్పుడు వాటిని కూడా ఆసాంతం ఆస్వాదించవచ్చు. కానీ ఆ ప్రేమమూర్తే లేకుండా పోతే, మిగతా ఎన్ని లోకాలున్నా వృథాయే కదా! అలాంటివి ఉంటేనేమిటి? పోతేనేమిటి? అందుకే ఆ ప్రియుడు 'నువ్వు లేకుండా ఇవన్నీ నాకెందుకు? కళ్లు వొత్తులు చేసుకుని, అనుక్షణం ఎదురుచూస్తున్నది నీ కోసమే  తను మరో లోకాన్ని సృష్టీంచుకొని తన ఆనందం వెతుక్కొని వెల్లిన క్షనాల్లో మిగిలి రగిలేది వేదనే కదా

                                              ఆశించని ఎంతో గొప్ప అందమైన  ప్రపంచం నీ ముందే ఉన్నా, నీవు ఆశించిన  ప్రపంచం ముందు అది ఎందుకూ కొరగాదు. అనుకున్నది నెరవేరనప్పుడు వజ్రాలే అరచేతిలో వాలిపోయినా అవి ఇసుక రేణువులే అయిపోతాయి. అద్భుతమైన పగలు, అత్యంత ఆహ్లాదకరమైన రేయి ఇలా ఏముంటేనేమిటి? అవన్నీ అప్రధానమే. అనసవరమే. అనుకున్నది నీ ముందు వాలిపోయి. దాని చుట్టూ మిగతావన్నీ ఉంటే అది వేరు. అప్పుడ వి మన ఆశాద్వీపాన్ని మరింత దివ్యంగా మార్చవచ్చు. ఆశించిందే కరువైపోయాక మిగతావన్నీ ఎన్ని సొగసులు పులుముకున్నా, అవి శవానికి చేసిన అలంకారాల్లాగే ఉంటాయి. ప్రకృతి సహజంగా ఎన్నెన్ని వచ్చి మన ఎదురుగా నిలిస్తే నేమిటి? తన ప్రాణమైన ప్రేయసి తనతో లేకపోతే అంతా ఎడారిలా, అనంతమైన శూన్యంలా అనిపిస్తుంది. ఆ స్థితిలో అతని చూపులన్నీ ఆమె కోసమే వెతుకుతాయి.కాని ఆమె పట్టించుకోని క్షనాలన్నీ కస్సుమని కస్సుమని  గుందెల్లో దిగబడి రక్తం ఓడుతున్నా తనకోసమే తపనపడీ తడబడుతుంది ఇదేనేమో నిజమైనా ప్రేమ అంటే ...