. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 31, 2013

గోడ మీదికి చేరేందుకు కొత్త కేలండర్ 2014 తహతహలాడుతోంది..

హాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ !

పాత జ్ఞాపకాలకు వీడ్కోలు చెబుతూ
కొత్త సంవత్సరం వచ్చేస్తోంది. - 2014

గోడ మీదికి చేరేందుకు కొత్త కేలండర్ తహతహలాడుతోంది..

కొత్త సంవత్సరం అనగానే 

అందరికీ ఎక్కడలేని 
ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది.
డిసెంబర్-31 నుంచే హంగామా 
మొదలవుతుంది.

కొత్త రిజల్యూషన్స్ తీసుకోవడం,
డైరీలు వ్రాసే అలవాటు ఉంటే 

కొత్త డైరీ కొనుక్కోవటం,
కాలెండర్లు కొనటం, బంధుమిత్రులతో 

సరదాగా గడపడం 

ఆ రోజంతా సంతోషంగా 

గడపటానికే అందరం
మనసా వాచా కర్మణా ప్రయత్నిస్తాం.

మన సంతోషం కాదు
మనం ఎవ్వరిని ఇబ్బంది  పెట్టామా లేదా .

అని ఆలోచించి నూతన సంత్సర వేడుకలు  జరుపుకోండి ..మీకంటూ మనస్సాక్షి ఉంటే