. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 10, 2013

గుడ్డిగా గుండెను తడుముకొంటూనే ఉన్నా

ఉదయానికీ ..పగపట్టిన 
పగలుకు మధ్యన
ఊసుపోని 

చిరిగిపోయిన గతంలోకి
వడగాలి 

సుడి గాలుల్లోకీ
ఎండిన గుండె 

చెమ్మ తగలగానే
భూమిలో నాటిన 

విత్తనాల్లా విస్ఫోటనం జరిగి
కొత్త జ్ఞాపకాల చెట్టు 

మొలకెత్తుతుంది
ఊహల ఎక్కిళ్ళకు..

వాస్తవల నీల్లను చల్లి
సేద దీర్చే మెత్తని భుజం కోసం
గుడ్డిగా గుండెను తడుముకొంటూనే ఉన్నా