. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, March 22, 2014

స్వాతిన్యూస్ లో నా పొట్లిటికల్ లైవ్ షొ

 ప్రస్తుత రాజకీపరిస్థితులు మారుతున్నపరినామాలు... జనసేన పార్టి ఆవిర్బావం తరువాత తెలుగుదేశం పార్టి జనసేనపార్టితో పొత్తు వ్యవహారం పై టిడిపి వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఎలా ఉండబొతోంది.. జనసేన పార్టి తో టిడిపి పొత్తు సాద్యమేనా ...ఇంకా విది విదానాలు కరారుకాని పార్టి తో పొత్తులపై స్పేషల్ లైవ్ షో