. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, March 4, 2014

నన్ను నేను మరచి నీ ద్యానంలో మరణిస్తా

చెలి చెమ్మ గిల్లిన కళ్ళతో
చేదు అనుభవాలతో
చావుకు చేరువలో ఉన్న చరిత్ర లేని
శవాంగా మిగిలాను నేను  

నీ కోసం నిరీక్షిస్తూ
నీవు నాదానివి కావాలని
ఆకాంక్షిస్తూ  చెదిరిన
కలల్ని నెమరువేస్తూ
శూన్యం లోకి వంటరినై చూస్తూ
నీకోసం కలల పొలంలో
భ్రమలనే విత్తనాలను
నాటాను నేను
కన్నీటి కలువ ప్రక్కన
శూన్య ఫలసాయం
వస్తుందని తెల్సీ
ఇంకా ఆశతో
ఎదురు చూసే వ్యర్థ జీవి నేను
ఇలా గడిచే కలల కాలంలో
కరిగి పోతున్నా నని తెల్సి
కాలం నన్ను వెక్కిరిస్తున్నా
విదిలేని పరిస్తితుల్లో
వెక్కిరిస్తున్న గతం సాక్షిగా
ఓడిపోయి వాడిపొయిన
మనసు నాదే కన్నా
చివరకు నే చూస్తున్న శూన్యం లో
కలిసిన బాధలన్ని నాలోనే దాచుకొని
నన్ను నేను మరచి నీ ద్యానంలో మరణిస్తా
అదే నాజీవితపు చివరి మజిలీ  అని తెలిసిన క్షనాల్లో