. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, March 28, 2014

లోక్ సత్తా పార్టి అద్యక్ష్యుడు శ్రీనివాస్ తో లైవ్ షో

జనసేన పార్టి తో పొత్తును ప్రయత్నిస్తున్న లోక్ సత్తా పార్టి .. పార్టి అద్యక్ష్యుడు శ్రీనివాస్ తో లైవ్ షో విత్ న్యూస్ హెట్ లైన్స్..జనసేన పార్టి విదివిదానాలు తో సంబందం లేకుండా జనసేన పార్టితో పొత్తుకోసం ప్రయత్నిస్తున్న లోక్ సత్తా వ్యూహ రచనపై లైవ్ షో