. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, March 10, 2014

నమ్మి సర్వం అర్పించుకంటే అందరికీ తెలియలా ( ఓ బ్లాగర్ పిచ్చి పోస్టు ) ( పెద్దలకుమాత్రమే )


నమ్మి సర్వం అర్పించుకంటే  అందరికీ తెలియలా  ఓ బ్లాగర్  పిచ్చి పోస్టు  పెద్దలకుమాత్రమే ..ఇద్దరి మధ్య జరిగే సృష్టి కార్యం .. ఎవ్వరూ చూశని ప్రదేశాలను వర్నిస్తూన్న ఈ పొష్టును చూసి కంపరం పుడూతొంది .. ఇలా రాసుకోవడం అవసరమా ... పదిమందికీ తెలియల్సిన విషయమా ఇది ..ఆ మనిషి నాకు తెలుసు ఈ మనిషి నాకు తెలుసు... చుసి బాదేసింది ఇదీ కుడా నాఖు ఎవరో చెప్పారు .. ఇలా రాశాడు అని అవునా అని చూసాను ..భాదేసిoది ..ఎవరొ చెబితే నాకు తెల్సి చదివా .. ఇలా ఎందరో అనుకోవాలా చీకట్లో జరిగిన రహస్యం అవసరమా ..?మనుషులు ఇంత దారుణంగా ఎందుకు రయారవుతారు ..ఇది మన కల్చరా పదిమందికి చెప్పుకొని ఆనందించే విషాలా హా.. ..ఈ పోష్టు చదివి నాకు చీ అనిపించిది అందుకే మల్లీ రేపొష్టు చేసి ఇలాంటి వాళ్ళూ ఉంటారా అని పోష్టు పెట్టాను తప్పైతే క్షమించగలరు ... నా బ్లాగ్ అబిమానులు చాలా మంది వున్నారు ఇలాంటీ పోష్టులు చుసి అయినా కాస్త మనుషులు వాల్ల విలువలు తెల్సుకుటారనే ఇక్కడ  పోష్టు చేసాను

 ....              ...............         .............. ............ ............. ...........

నీకూ నేనొక రహస్యంలాగే కనిపిస్తానా? నా మీసాలు,గడ్డాలూ, చేతుల్లో బలం....అన్నీ.. నాకయితే నువ్వెపుడూ నిలువెత్తు రహస్యానివే.....!!!!నీ దేహం,నీ చలించే కళ్ళు,నీ మెత్తదనం,నీ చూపులు,నీ అలోచనలు,అన్నీ......అసలు నువ్విలా ఎందుకున్నావా అనిపిస్తుంది...నా కోసమేనా....?మనం ఎట్లా తయారయ్యాం ?...ఎందుకున్నాం..??ఈ సృష్టిలో జంతువుల్లో,మనుషుల్లో,ఆడ ,మగ ...ఈ తేడా...ఒకరికికోసం మరొకరా?? నీ వంపుతిరిగిన భుజాలు,మెత్తటి చేతులు,గుండ్రటి స్తనాలు,నడుము వొంపు,రహస్యమేదో దాచుకున్న బొడ్డు,......,........,....అన్నీ వింతగా అనిపిస్తాయి....నీ దేహమొక పెద్ద రహస్యం...నాకు.పదే పదే చూడాలనిపించేట్టు ...నీలో కలిసిపోవాలనిపించేట్టు....ఏదో తెలీని బలం నీ వేపు బలంగా నెడుతుందీనుక్షణం... ప్రకృతి ఎంత విచిత్రమా అని ఆశ్చర్యపోతాను...సైంటిస్ట్ లు ఏది ఏమిటో,దేని పనితనం ఏమిటో కారణాలు చెబుతారు..కానీ అసలు మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఏమిటో..ఉనికికి ,చైతన్యానికి కారణం ఏమిటో ...నాకయోమయం ఎప్పుడూ.... పూలు చాలా అందంగా ఉంటాయి కదూ....!!కానీ మొగ్గ,పువ్వుగానే ఎందుకవుతుంది...మరోలా ఎందుకు కాదు...సైన్స్ డిఎన్ ఎ ,జన్యువులు ,క్రోమోజోం లు, అణువులు, పరమాణువులు..అన్నీ వివరిస్తుంది....అధారాలతో....అర్ధం కానిదల్లా ఎందుకిదంతా అనేదే...??