. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, March 16, 2014

పవనిజం రైటర్ సి ఏస్వీశ్రీకాంత్తో నా లైవ్ షో

పవకళ్యాన్ అంతరంగంలో ఏముంది  పార్టి పెట్టి ప్రజల్లో కి వెల్లాలనుకుంటున్న తరుణంలో మార్కెట్ లో హల్ చెల్ చేసున్న పవనిజం రైటర్ సి ఏస్వీశ్రీకాంత్తో  లైవ్ షో పవన్ కళ్యాన్ అంతరాగాన్ని ఆవిష్కరించడమేకాక ఆయలోని విబిన్న కోణాలు స్పురిస్తున్న ఈ పుస్తకం లో ఎఏ అంశాలున్నాయీ సి ఏస్వీశ్రీకాంత్ .. పవనిజం  ఆ ఇజంలో ఉన్న అనేక నిజాలను ఆయన మా లైవ్ షోలో చెప్పడం జరిగింది
Part-1Part -2