. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, August 13, 2014

http://www.cobranews.net లో మీరు సిటిజన్ క్రైం రిపోర్టర్ గా పని చేయొచ్చు

సమాజంలో జరిగే అన్యాయాలు అక్రమాలు మీకు తెలుసా ... మీరు మీ మీ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూనే సిటిజన్ జర్నలిష్టుగా కోబ్రాన్యూస్ లో సేవలందిస్తూ అక్రమాలను అన్యాయాల పై మేము చేసే యగ్నంలో మీరు బాగస్వామ్యులు కావచ్చు..ఇంకెందుకు ఆలస్యిం వెంటనే మా కోబ్రాన్యూస్ డాట్ నెట్  కు లాగిన్ అవ్వండి...భాద్యతగల పౌరుడిగా మాతో చేతులుకలపండి