. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, August 19, 2014

అవేదనలో వస్తున్న పిచ్చి ఆశలకు అంతేలేదంటే ఇదేనేమో కదూ

నిన్ను నా ఊహల్లో నింపుకుంటూ..
గుండె గాయాలు పూడ్చుకుంటూ..
నీకోసం ఎదురు చూస్తూ 
నీ బాటన గులాబీలు పరుచుకుంటూ..
విధి వెల్లువలో కొట్టుకు పోతున్న .. 
ఓ చెకోర పక్షిని నేను 
నీ చెలిమి కోసం ఎదురు చూస్తున్న 
ఏండిపోయిన ఏరువాకను నేను
నా కంటి స్వాతి చినుకులు గుండెల్లో
దాచుకుని.. నీకోసం ముత్య మవుతున్న
ఆలు చిప్పను నేను.
నీకై గులాబీలు పూయిస్తున్నా 
నా గత జ్ఞాపకాల ముళ్ళపై 
పరుండి ఆత్రంగా నీకోసం ఎదురు చూతున్నా
వస్తావని ఆశలేదు అటూగా వెలుతూ 
నన్నూ చిరాగ్గా అయినా చూస్తావేమో అని  
అలా గైనా కని కనుచూపు లోని 
కంటిపాపలో ఒక్కక్షనం ఉండీపోవచ్చనే ఆశ 
అవేదనలో వస్తున్న పిచ్చి ఆశలకు 
అంతేలేదంటే ఇదేనేమో కదూ