. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 15, 2014

అన్నీ నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రతి గుండె అరలో

ఈరోజు రాత్రి నా నిస్సత్తువలా
నాకంటే ముందే నన్ను చేరింది
మామూలుగా ఈపాటికి 

ఆలోచిస్తూ ఉండాలిసింది
నిద్రపోవాలనుకున్నా ఎవరో 

బలవంతంగా కళ్ళు తెరుస్తున్నారు
అనుకొకుండా నా  కళ్ళెదురుగా 

కనిపించిన అక్షరాలు నిజాలని చెప్పాయి 

ఎందుకో..   ఈ రోజు తెలియని దిగులు
నా కళ్ళు ఒలుకుతున్నాయి..
పెదవులు వణుకుతున్నాయి..
మనసులో ఎందుకో అలజడి
కారనం మనసుకే తెలుసో తెలిఊదో
నా మనస్సు నన్నే వెక్కిరిస్తున్న క్షనాలు


చీకట్లో నిశ్శబ్దం నా అంతర్మధనానికి
నేపధ్య గీతంలా సాగుతోంది
నిట్టూర్పుల వేడి విషాదం
ఈ సమయంలొ నిషాలను నింపుతుంది
గుండెలపై ఎవరో 

1000 కేజీల బరువు పెట్టినట్టూ

బాధలో భావుకత వెతుక్కుంటూ
నవ్వులు పులుముకుని ఆనందం నటిస్తూ
నా ప్రస్తుతాన్ని గడిపేస్తున్నా
పొడి కళ్ళ వెనుక వున్న
తడిని గుర్తించలేని స్నేహాలు 

మనసుల్ని ఏమారుస్తున్న క్షనాలు

ఈ నిశిరాత్రి   జ్ఞాపకారణ్యంలో
నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను
నాకు ఎక్కడన్న దొరుకుతానేమో అని

నా గతం నుండి నన్ను నేను
పెకిలీంచినా నిజాలు దొరకడంలేదు
అన్నీ నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రతి గుండె అరలో