. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, August 13, 2014

అవినీతి అక్రమాలు బ్లాక్ మైల్ చేసే వారిపై యుద్దానికి కోబ్రాన్యూస్ సిద్దం http://www.cobranews.net

మిమ్మల్నిఎవ్వరైనా బ్లాక్ మైల్ చేస్తున్నారా ... బెదిరిస్తున్నారా..ఎవ్వరీ చెప్పులేక భాదపడుతున్నారా..ఎంతటివాళ్ళైనా మీ వైపు న్యాయం ఉంటే మీతరుపున మేము పోరాటం చేస్తా.. మీకోసం మేమున్నాం వెంటనే మీరు మా కోబ్రాన్యూస్ సైట్http://www.cobranews.net/కు లాగిన్ అయి వివరాలివ్వండి నిచ్చితంగా నిద్ర పొండి ..మీతరుపున న్యాయపోరాటం చేసేందుకు మేము ఎప్పుడూ సిద్దంగా ఉంటాం