. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, July 31, 2014

ఈ ఏకాంతం నీవు నాకిచ్చిన వరమేమో .

గడిచిన చీకటి రాత్రుల్లో
నేను గడిపిన ఏకాంత తాత్రులెన్నో 
నాలాగా కొట్టుకు చచ్చే 
ఒంటరి జీవిత గాధలెల్లో 
ఏమీ చేయలేని అచేతున్నై 
అస్థిత్వపు మనస్సు ఆరాటపు  పోటీల్లో
నాకు నేను తడుముకొంటూనేఉన్నా  
ఒరిగిన క్షతగాత్రున్నై 
ఒంటరిగా తిరుగుతూనే ఉన్నా  
ఆశా సౌధపు మార్గాన్ని  మరచి
దిక్కు తోచక తిరుగుతున్నా
దిక్కులు చూసే కన్నుల్లో
నాదిక్కు చూసే చూపుకోసం 
నాకు నేను ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నా
తీరని కోర్కెల సమాధుల్లో
నన్ను నేను పూడ్చుకొంటూ 
ఆరాటము చావని ఆత్మల సాక్షిగా 
మృతకలేబరంగా మారిన ఈ క్షనం 
రాకుంటే బాగుండు అనుకున్నా 
కాని ఈ ఏకాంతం 
నీవు నాకిచ్చిన వరమేమో కదూ