. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 21, 2014

నీ మదిచేరని నా గుండెచప్పుళ్ళు...(36)

1) నా కంటి స్వాతి చినుకులు గుండెల్లో
దాచుకుని.. నీకోసం ముత్య మవుతున్న ఆలు చిప్పను నేను.

2) గుండె గాయాలు పూడ్చుకుంటూ..
నీ బాటన గులాబీలు పరుచుకుంటూ..విధి వెల్లువలో కొట్టుకు పోతున్నా..?

3) ఎన్ని ఆనందాలను జ్ఞాపకాలు చేస్తావు?
ఎన్ని ఆశలు నిరాశలు చేస్తావ్‌ ?..నీకిది న్యాయమా.. నీకిది దర్మమా..?

4) నన్ను గుర్తించిన ఒక్కో జ్ఞాపకం
నన్నో ఏకాంతాన్ని చేసి వెళ్ళిపోతున్నాయి

5) రెప్పల చాటున దాగిన దృశ్యాలన్నీ
పెదాలు బిగించి ఒక్కొ వంతెన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళుతున్నాయి

6) న‌న్నే గమనిస్తున్న నా నీడ‌
కాళ్ళీడ్చుకుంటూ నా వెంటే ఉంటుందనుకున్నావా?

7) సెలయేరులో గులకరాళ్ళలా ఒదిగిపోయి..
కాలంతో కోసుకుపోతూ మృదుత్వం మొహాన పులుముకుంటూ.సాగిపోతున్నా ఇలా

8) అయోమయంలో అవస్థలకన్నా..
కారే కన్నీళ్ళలో కలిసి కొట్టుకుపోవడమే.. సుఖమనిపిస్తుంది.

9) స్పందించే మనసు కరువయినప్పుడు
ఊసులతో కలిసి సమాధవడమే ఎందుకో సుఖమనిపిస్తుంది..

10) గుండె లోతుల్లోని కొన్ని ఊసులు
కళ్ళతో చెపితే మనసుతో వినాల్సిందే ఆ ఊసులు చెప్పరాకే నా మౌనం

11) అలుపెరుగని అలల మధ్య దరిలేని తీరాలు, తీరని దాహాలతో
హృదయానికి ఊతమిచ్చే మనస్సు కోసం నిన్నటిలానే ఈరోజూ ఎదురు చూసున్నా

12) మడతపడిన నాలుకపై పన్ను దిగి 
రక్తం కారుతోంది పోగేసుకొచ్చిన మాటలన్నీ ఎర్రగా మారాయి

13) మనిద్దరి మధ్య జరిగిన మాటలన్నీ పోగేసి 
గుట్టలుగా చేసి నీ దగ్గరకొస్తే దగ్గరితనం దూరం అవుతోంది

14) నీతో మాట్లాడాలనే 
ఉద్వేగం అధరాలపై ఆత్రంగా నీపేరును పలుకుతొంది

15) వెన్నులో వచ్చే అలజడిలో 
నిన్ను చూడాలనే ఆరాటం గుండెల్లోంచి తన్నుకొస్తుంది

16) నాలో నేను నలిగి అడవిలో పడీన ఎండుతాకుల్లా 
మనిద్దరి జ్ఞాపకాలను తొక్కుకుంటూ వెల్తున్నావుగా

17) నా కంటి స్వాతి చినుకులు గుండెల్లో
దాచుకుని.. నీకోసం ముత్య మవుతున్న ఆలు చిప్పను నేను.

18) గుండె గాయాలు పూడ్చుకుంటూ..
నీ బాటన గులాబీలు పరుచుకుంటూ..విధి వెల్లువలో కొట్టుకు పోతున్నా..?

19) ఎన్ని ఆనందాలను జ్ఞాపకాలు చేస్తావు?
ఎన్ని ఆశలు నిరాశలు చేస్తావ్‌ ?..నీకిది న్యాయమా.. నీకిది దర్మమా..?

20) నన్ను గుర్తించిన ఒక్కో జ్ఞాపకం
నన్నో ఏకాంతాన్ని చేసి వెళ్ళిపోతున్నాయి

21) రెప్పల చాటున దాగిన దృశ్యాలన్నీ
పెదాలు బిగించి ఒక్కొ వంతెన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళుతున్నాయి

22) న‌న్నే గమనిస్తున్న నా నీడ‌
కాళ్ళీడ్చుకుంటూ నా వెంటే ఉంటుందనుకున్నావా?

23) సెలయేరులో గులకరాళ్ళలా ఒదిగిపోయి..
కాలంతో కోసుకుపోతూ మృదుత్వం మొహాన పులుముకుంటూ.సాగిపోతున్నా ఇలా

24) అయోమయంలో అవస్థలకన్నా..
కారే కన్నీళ్ళలో కలిసి కొట్టుకుపోవడమే.. సుఖమనిపిస్తుంది.

25) స్పందించే మనసు కరువయినప్పుడు
ఊసులతో కలిసి సమాధవడమే ఎందుకో సుఖమనిపిస్తుంది

26) గుండె లోతుల్లోని కొన్ని ఊసులు
కళ్ళతో చెపితే మనసుతో వినాల్సిందే ఆ ఊసులు చెప్పరాకే నా మౌనం..

27) అలుపెరుగని అలల మధ్య దరిలేని తీరాలు, తీరని దాహాలతో
హృదయానికి ఊతమిచ్చే మనస్సు కోసం నిన్నటిలానే ఈరోజూ ఎదురు చూసున్నా

28) మడతపడిన నాలుకపై పన్ను దిగి 
రక్తం కారుతోంది పోగేసుకొచ్చిన మాటలన్నీ ఎర్రగా మారాయి

29) మనిద్దరి మధ్య జరిగిన మాటలన్నీ పోగేసి 
గుట్టలుగా చేసి నీ దగ్గరకొస్తే దగ్గరితనం దూరం అవుతోంది

30) నీతో మాట్లాడాలనే 
ఉద్వేగం అధరాలపై ఆత్రంగా నీపేరును పలుకుతొంది

31) వెన్నులో వచ్చే అలజడిలో 
నిన్ను చూడాలనే ఆరాటం గుండెల్లోంచి తన్నుకొస్తుంది

32) నాలోని నరాలన్నిటిని తెంచేసి నాలో నేను లేకుండా వంటర్ని చేసి
చావును నాపక్కన పడుకోబెట్టి వెర్రి నవ్వులు నవ్వుతాయి నీ "జ్ఞాపకాలు

33) అనుక్షణం వెంటాడుతూ నాతో పోరాడతాయి
నే పోరాడలేనని ఎదిరిస్తే నాకు దూరమై శిక్షిస్తాయి నీ జ్ఞాపకాలు

34) నీ నవ్వుని జయించలేనేమో అని భాదేస్తుంది
ఒకర్ని భాదపెడుతున్నాం అనే స్పృహలేకుండా నవ్వటం కూడా ఒక వరమే కాదా.

35) నాకై నేనే పేర్చుకున్న చితిలో తగలబడిపోతున్న 
నా వెర్రితనాన్ని చూసి నవ్వుకుంటావ్ కదూ నేనెవరో తెలియనట్టు

36) నన్ను నేనే ఈ లోకం నుండి వెలివేసుకున్నా
ఒంటరి తనాన్ని కావలించుకుని చీకట్లో పడుకున్నా తప్పని పరిస్థితుల్లో

37) ఇద్దరుగా మొదలయిన మన ప్రయాణంలో 
నువ్వు మాత్రం ఒడ్డుకు చేరుకున్నావు..నన్ను నడి సముద్రంలో వదలి

38) ఏకాంత సాయంత్రాలు నన్ను ఒంటరిగా నడిపిస్తాయి...
కొన్ని మదురక్షనాలు నా ఒక్కడితోనే సంభాషిస్తాయి...

39) నీ జ్ఞాపకం ఓ చురకత్తి అయి 
ప్రతి క్షనం గుండెల్లో పొడుస్తూనే ఉంది

40) సందెలు వాలిపోతాయి..నీడలు చీకట్లో కలిసిపోతాయి జ్ఞాపకాలు
ఎదురుచూస్తూ ఉంటా..ఎనాడైనా ఈ కొమ్మలపై మరలా వాలతావని.వస్తావుకదూ,,?

41) ఏడుస్తూ వస్తాం ...ఏడిపిస్తూ పోతాం
ఏడ నుండి వస్తామో...ఏడకెళ్ళిపోతామో

42) కర్కశత్వపు అమాయకత్వానికి జాలితో కృతజ్ఞతలు చెబుతూ
కుట్లుపడ్డ పెదాల మీద రక్తం చిమ్ముతూ గులాబీలా విచ్చుకుందో చిరునవ్వు

43) అన్నీనేనె అనుకున్నది స్వార్థమే అ౦తా నాకే కావాలనుకున్న 
పొసెసివ్ నెస్ నన్నిలా చేస్తో౦దా? ఏమో నాది నిజ౦గా ఐడె౦టిటీ ప్రాబ్లమే...

44) నా హృదయారణ్యంలో నీ ప్రేమ సమాధిపై రాస్తున్నా 
ఈ అక్షరాలు అక్షరాలు కావివి, నా గుండె గాయపు రక్తాశ్రువులు ....

45) కన్నీరు కడలయి చెక్కిలి తీరం చేరగా, 
మూగబోయిన స్వరం మౌన రాగం ఆలపించగా,

46) నేస్తం నా చెంత నువ్వు లేని క్షణం
నాకోసం నేనే వెతుకుతున్నా నీ జ్ణాపకాల ఒడిలో కరిగిపోతున్న

47) నువ్వు కాగితాల రెప రెపలతో పోలిస్తే.....
నా కలలన్నిటిని నోట్ల కట్టల్లా....బీరువాలో దాచాల్సిందేనా....?

48) నువ్వు జీవితం కోసం వేస్తున్న స్కెచ్లలలో...
పనికిరాని గీతల్ల నా కోరికలు ఏరేజ్ అవుతున్నాయి.

49) గోడమీద చిన్న ముల్లు
ఈ బరువైన కాలాన్ని నెట్టటానికి అష్టకష్టాలు పడుతుంది

50) చిక్కబడ్డ శీతకాలపు బూడిద రంగు 
అంతేనా, చావు చీపురు పుచ్చుకొని భూమంతా తిరుగుతుంది

51) నీకై గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్న ప్రతిసారి
పచ్చని కొమ్మలమీద పూలు విరబూసినట్లు ఒక అనురాగ కృతి వినపడుతుంది

52) మౌనం నాతో జతకలిపిన ప్రతిసారీ
అంతరంగం అక్రోశించి గొంతు సవరించుకుంటుంది

53) ఓటమిలో చనిపోతూనే వున్నా
నన్ను నేను నిర్వచించు కుందాం అనుకుంటే నాలో సూన్యిం ఆవరిస్తుంది

54) నాలో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతుంటా
అవమానాల్లో కాలిపోతూ నిరుత్సాహంలో క్రుంగిపోతూ

55) కాలంతో సమాంతరంగా 
పరిగెడుతూనే ఉన్నా జీవితాన్నో, ప్రపంచాన్నో ఇంకాదేన్నో తెలుసుకోవాలని

56) హృదయాంతరాల దగిన భాదను నేలమాళిగల్లో ఛేదించలేని 
ఇంత విశాలమైన ప్రపంచంలో చిక్కుముడులు విప్పి చెప్పుకునేందుకు ఒక్కమనిషి లేడా

57) ఎదనిండా ఖాళీ.. 
భర్తీ చేయలేని శూన్యం ప్రశాంతతను ఎవరు భగ్నం చేసారు?

58) మనసు గలాన్ని విప్పి మనసులోపల 
దాగున్న నిజాన్ని చెప్పాలనుకున్న ప్రతిసారి గొంతును నొక్కేస్తున్నారు

59) ఒక్కోసారి తనువును తగలబెడుతున్న వెలుగు కంటే...
కళ్ళు కనిపించనంత చీకటే నయమనిపించేలా చేసావు ఎందుకో చెప్పవూ

60) నీ కలలును ఆపలేకపొయింది..
నీ భావాలు ముట్టడిస్తున్నాయని తెలిసి

61) నల్లటి మేఘాలు కమ్ముకొని చిమ్మచీకట్లు కమ్ముకున్నవేల 
ఆ చీకట్లో వర్షిస్తున్న నిశ్శబ్దంలో తడుస్తూ వెతుకుతున్నా నీకోసం

62) శూన్యం తరుముతుంటే రాల్చుకున్న గతాన్ని
సీతాకోకచిలుకల రెక్కల స్వేచ్చని ఏరుకుంటూ నడుస్తున్నాను

63) పోగొట్టుకోవడం చాలా తేలిక
తిరిగి పొందాలంటేనే మరో జీవితకాలం తపస్సు చేయాలి

64) మేఘాలను ఒరుసుకున్నప్పుడు తీరని తాపపు
అసంతౄప్తి కెరటం అంతరంగం నిలువెత్తు అగ్నిగుండంలో అహూతి అవుతూనే ఉంది

65) రాత్రంతా మదనవేదన పడిన తనువు అనంతాకాశాన్నుంచి 
జాలువారుతున్న జాలిలేని మౌనంలొ మగ్గిపోతూనేవుందిగా

66) రాత్రికి రాత్రే కంటికి కనిపించకుండా..నన్ను కబలిస్తూ
కడుపారా ఆరగిస్తున్నగొంగడి పురుగులకు జ్ఞాపకాలను బలిచేస్తే ఎలా..?

67) మనసు కాలిన వాసనల మధ్య ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ
అప్పుడు గుర్తొస్తుందా గతంలోకి జారిపోయిన మన జ్ఞాపకాల తలపులు

68) ఆచ్ఛాదనే లేని అంతరంగాలకు
పొరలు పొరలుగా పేరుకుంటున్న జ్ఞాపకాల మరకలను చెరపలేవులే..?

69) రాలిపోతున్న రాత్రుళ్ళ సాక్షిగా..గాడితప్పిన గతాన్ని
దుమ్ముకొట్టుకుపోయిన స్వగతాలను తలచుకోని క్షనంలేదులే..?

70) దేహకమండలంలో కాసిన్ని నిశ్శబ్దపు నీళ్ళు నింపుకుని
నీకోసం పరితపించిన ప్రతిసారి ఆ నీళ్ళ కళ్ళను చేరుతున్నాయి కాని నీవెక్కడ

71) అలసిన దేహంలోంచి మొలుచుకు వచ్చిన 
జ్ఞాపకం నన్ను చూసి వెక్కిరిస్తుంది ఎందుకో చెప్పవూ

72) తణువు అణువణువు భావాల పూల పుప్పొడి
మనువులో వెన్నెల నిప్పుల అనుభవాల వేడి సెగ నాకు మత్రమే తగులుతోంది

73) ఈ క్షణాన్నే నిన్ను చేరాలని రెక్కలు కట్టుకుని
మొదలెట్టాను నా పయనాన్ని ఎందుకో అర్దాతరంగా అగిపోయింది

74) సవాల్ల మధ్యో శవాల మధ్యో మనుగిడలేక మునిగిపోతానో..
నిన్నే తలస్తూ నేనిలా బ్రతికున్న శవంగా మిగిలిపోతానో తెలియడంలేదు

75) నక్షత్రాలన్నీ నింగినుండి పోగుచేసి
నీపై కురిపించాలనివుంది..కాని కాలం కన్నెర్ర చేసిందిగా

76) ఒక్కడినే కూర్చున్నా నీగురించి ఆలోచిస్తూ
సముద్రమంత నిశబ్దం అలుముకుంది నా చుట్టూ..చిటపటచినుకులు నిశ్శబ్దాన్ని చేదిస్తున్నాయి

77) ఏమితోచక తోకచుక్కలా రాలుతున్న నా కన్నీళ్ళు 
అక్కడక్కడా నీటిచెమ్మలుగా మారి వర్షపు చినుకులై పడూతునే ఉన్నాయి

78) కాసింత శూన్యాన్ని తోడుకుని ముఖాన్ని దాచుకోవాలని చూస్తుంటే
గొంతులో కుక్కబడిన మౌనాన్ని చేదించినా లోన ఓకింత ఖాళీ మిగిలే ఉందిలే

79) మన జ్ఞాపకాలను కన్నీటితో కడుక్కుంటూ
నిన్ను నిన్నుగా చూసుకోవాలంటే వర్షం నన్ను తడిపేస్తున్నావుగా..?

80) విడుస్తున్న శ్వాసలో గతాన్ని వదులుతూ
శూన్యాన్ని పాన్పుగా చేసుకొని ప్రాణాన్ని వదిలేస్తున్నాలే

81) కొన్ని భయంకర జ్ఞాపకాల తరువాత చీకట్లో వర్షిస్తున్న
నిశ్శబ్దంలో తడుస్తూ నడుస్తున్నాను కన్నీటి తడిని గుర్తించలేని జనాలను చూస్తూ

82) ఘనీభవించిన చీకటిపై
మొలకెత్తుతున్న నల్లటి జ్ఞాపకాల నీడలు

83) ఏకాంత సాయింకాలపు పలుచని వెలుతురులో
హృదయంలో విరిసిన సన్నజాజుల్లా జ్ఞాపకం మదిలో గిలిగింతలు పెడుతూనే ఉంది

84) మనసు విషాదపు రోదనలను 
ఒంటరితనపు భావాలను మదిలోనిండిన మౌనాన్ని దాచలేకపోతున్నా

85) నీ కళ్ళలో కన్నీరులా జారి..
మనసులో భావంగా మారి నీ ఊపిరిలో శ్వాసగా చేరిందిగా

86) ఎదలోపలి అనుభూతులన్నీ ఎగిరిపోతూ
నిశిరాతిరి తారకలై,నిశీధిలో వేకువలై నిట్టూర్పుల్లో జారిపోయాయి

87) మది లోపలి ఊహలన్నీ
మౌనపు అంచున దాగి పెదవి దాటనంటున్నాయి

88) నిశ్శబ్దపు నిశీధుల్లోకి నా స్వరం తప్పిపోయింది
చీకటి ముసుగులో కనురెప్పల సరిహద్దుపైన కన్నీళ్ళే గెలిచాయి

89) కాసింత శూన్యాన్ని తోడుకుని ముఖాన్ని దాచుకోవాలని చూస్తుంటే
గొంతులో కుక్కబడిన మౌనాన్ని చేదించినా లోన ఓకింత ఖాళీ మిగిలే ఉందిలే

90) మన జ్ఞాపకాలను కన్నీటితో కడుక్కుంటూ
నిన్ను నిన్నుగా చూసుకోవాలంటే వర్షం నన్ను తడిపేస్తున్నావుగా..?

91) విడుస్తున్న శ్వాసలో గతాన్ని వదులుతూ
శూన్యాన్ని పాన్పుగా చేసుకొని ప్రాణాన్ని వదిలేస్తున్నాలే

92) కొన్ని భయంకర జ్ఞాపకాల తరువాత చీకట్లో వర్షిస్తున్న
నిశ్శబ్దంలో తడుస్తూ నడుస్తున్నాను కన్నీటి తడిని గుర్తించలేని జనాలను చూస్తూ

93) ఘనీభవించిన చీకటిపై
మొలకెత్తుతున్న నల్లటి జ్ఞాపకాల నీడలు

94) ఏకాంత సాయింకాలపు పలుచని వెలుతురులో
హృదయంలో విరిసిన సన్నజాజుల్లా జ్ఞాపకం మదిలో గిలిగింతలు పెడుతూనే ఉంది

95) మనసు విషాదపు రోదనలను 
ఒంటరితనపు భావాలను మదిలోనిండిన మౌనాన్ని దాచలేకపోతున్నా

96) నీ కళ్ళలో కన్నీరులా జారి..
మనసులో భావంగా మారి నీ ఊపిరిలో శ్వాసగా చేరిందిగా

97) ఎదలోపలి అనుభూతులన్నీ ఎగిరిపోతూ
నిశిరాతిరి తారకలై,నిశీధిలో వేకువలై నిట్టూర్పుల్లో జారిపోయాయి
98) మది లోపలి ఊహలన్నీ
మౌనపు అంచున దాగి పెదవి దాటనంటున్నాయి

99) నిశ్శబ్దపు నిశీధుల్లోకి నా స్వరం తప్పిపోయింది
చీకటి ముసుగులో కనురెప్పల సరిహద్దుపైన కన్నీళ్ళే గెలిచాయి

100) ఎప్పట్లాగానే విషాదాన్ని నాలో నింపుకొని
ఏకాంతాన్ని కప్పుకుని నాలోనేనే దూరిపోయాను

101) రాత్రి తలువు మూసింది కాసేపటీ క్రితమే 
వెలుగులతో ఉదయపు తెరలు తెరుచుకున్నాయి

102) నిద్దురని టీ కప్పు లో పోసుకొని 
నా కళ్ళలో మనసునింపుకొని ఎదురు చూస్తూనే వున్నా

103) గుప్పెడు చీకటి మొహంపై చల్లుకొని 
పరిష్కారంలేని మనసు ప్రశ్నలతో మదన పడుతూనే ఉన్నా

104) రెప్పల్లోకి రేపటిని ఒంపి ఆటలాడే ఓ మనసా... 
నీకు అలుపు లేదని నీకైనా తెలుసా..నా మనసుతో ఆడే నీ ఆటబాగుంది

105) ఎంత పరుగులెట్టినా ఎన్ని దారులు మారినా 
అలసినప్పుడు నేను కోరే మజిలీ నీ జ్ఞాపకం

106) నువ్వు ఏమవ్వాలని ఆశ పడుతున్నావు 
అని నన్ను అడిగితే నేను నీ శ్వాసగా అవ్వాలని ఆశ పడతాను

107) గతం తనలో దూకి 
జ్ఞాపకాల ఊబిలో ఆత్మ హత్య చేసుకుంది

108) కను రెప్పలు పట్టుకొని వ్రేలాడకు
నీ జ్ఞాపకం కదిలి కన్నీటిరూపంలో కారిపోతాయేమో

109) చేరువైన నేస్తం ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళిపోయి
ఙ్ఞాపకాలు ముసురుకుని చీకట్లో కూర్చున్నప్పుడు నువ్వేగుర్తొస్తావు

110) కనుచూపుమేరా పేరుకున్న జ్ఞాపకాల దొంతరలు