. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, September 22, 2015

పర్లేదు నామన్సు తో ఆడుకో ..నీ ఇష్టం

ఓ రేయి  ఒంటరివాడా, 
ఊహలలో తేలుతున్నట్టు 
నన్ను నేను పిలుచుకుంటున్న పిలుపు
అలుపెరగని నా పయనంలో 
ఎప్పుడూ నేను ఒంటరిగానే కనిపిస్తాను 
ఎందరో చేరారు నాపయనంలో 
కాని హృదయాన్ని 
తూట్లు పొడిచి మరీ 
వెల్లింది తను మాత్రమే 
ఎందుకు నాజీవితం లో కి వచ్చిందో 
ఎందుకు  నాజీవితంలోనుండీ వెల్లీందో తెలీదు 
రావడం వాల్లిష్టం పోవడం వాల్లిష్టం 
మని నేనెవరిని ..నాతో వాల్లెందుకు 
అబద్దపు అనుబందం పెంచుకున్నారు 
కాదు కాదు ..అలా నటించారు 
నేను అన్నీ నిజం అని నమ్మా 
ఎవరినో తన పక్కన పెట్టుకొని 
నన్ను దోషిని చేసి 
మాట్లాడిన క్షనాల్లో 
కూడా ఏం జరుగుతుందో అర్దం చేసుకోలేక 
అపార్దాల ఊభిలో చిక్కుకున్న నన్ను 
కాపాడే వారు లేని క్షనాల్లొ 
మళ్ళీ నేను ఒంటరిని 
అన్న విషయం గుర్తుకొచ్చిది  
నేను నిలబడి ఉన్న ప్రదేశం 
సమాది అని రూడీ అయింది 
నేను ఇప్పుడు బ్రతికుండీ 
చనిపోయిన మనిషిని
చావలేక చావురాక ..
ఒంటరిగా మిగిలిన పక్షిని 
ఎంటీ నవ్వుతున్నారు .
నిజమే నన్ను చూస్తే 
అందరికీ నవ్వొస్తుంది 
నీవు నవ్వడంలో తప్పేం 
లేదు నవ్వు విరగబడి నవ్వు
నీవు అందంగానే వున్నావు 
నీకూ నామనతో ఆడుకోవలని వుందా
ఎందుకు ఆలస్యం  
రా నా హృదయం ఖాలీగానే వుంది 
నటించు ప్రేమగా వున్నా 
అని చెప్పు వెంటనే నమ్మేస్తా 
అప్పుడూ నీవు నీవు 
మరొకరిని తీస్కొచ్చి 
నన్ను అవమానించు  
నా మన్సు గాయం అయ్యేలా 
మాటల తూటాలతో కుళ్ళబొడువు 
ఏం పర్లేదు ఇది నాకు అలవాతే ..
తను అలా చేసే వెల్లింది   
నీవు అలానే చేయి 
పర్లేదు నామన్సు తో ఆడుకో