. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, September 2, 2015

ఎందరిని ఏమార్చి ఇలా వంటరిని చేసి మోసం చేశావో

ఇప్పుడు నీవు 
ఎందరి మనసుల్లో ఉన్నావో
ఎవరెవరి కళ్ళల్లో నిండావో
ఎవరికి ఎన్నెన్ని జ్ఞాపకాలని మిగిల్చావో
ఎవరెవరి గమనాన్ని elA మార్చావో
ఎన్ని రహస్యాలను నింపుంటావో 

ఒప్పుడు దూరమైన నీకోసం 
గడియలు పెట్టుకుని ఎవరైనా ఏడ్చుండచ్చు
నీ కోసం చయ్యకూడని ద్రోహం చేయలేక 
అపురూపమైన మనసును మరొకరికి తాకట్టు పెట్టలేక 
నీ కోసం పోగొట్టుకోకూడని దేన్నో పోగొట్టుకుని  
నిరాశగా ఆకాశం వైపు చూస్తూ 
ఉన్నవాన్ని ఎప్పటీకీ గుర్తించలేవు
ఎందరిని ఏమార్చి 
ఇలా వంటరిని చేసి మోసం చేశావో 
నీ కవ్వించే కల్లతో ఆశపెట్టి 
అధోపాతాలానికి నెట్టేశావో 
నీకేదైనా సాద్యమే కదా