. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, September 1, 2015

కనపడవని తెలిసీ ఇంకా వెతుకుతూనే వున్నా

మనసు పూల గంపను
అటూ ఇటూ కదిల్చి
రాలిపడిన జ్ఞాపకాల తట్టలో 
నీ  గులాబి 
చేతుల స్పర్శతో
నన్ను నేను 
మైమరచిన నాకు 
చెప్పలేనంత 
భారాన్ని గుండెలో  మోపి 
ఎదలో గుచ్చిన నీ తలపుల్లో 
నా గతాన్ని గాయాలమయం చేశావుగా 

ఎప్పటికీ ఎదురు గానీ  
నీ ఆ చిన్న పలకరింతకు కూడా
నా  సమాధానం తో పనిలేకుండా 
మనసు బందంలో  సంధించే భిగువులొ 
గట్టిగా బిగుసుకుపోయిన 
నా ప్రేమను 
నిన్నటి గాలానికి 
రేపటి కాలాన్ని 
వేలాడ దీశాను 
ముక్కలు ముక్కలుగా 
విరిగి పడిపోతున్న 
కాలపు ముక్కల్లో 
వెతికినా కనపడవని తెలిసీ 
అమాయకంగా ఇంకా వెతుకుతూనే వున్నా