. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, July 2, 2015

కారిపోయే కన్నీరు మంచిది..

కంటిలో కరగని నలుసు కన్నా, 
కారిపోయే కన్నీరు మంచిది... 

దాహం తీర్చని సముద్రాని కన్నా, 
తీరం వదిలే కెరటం మంచిది... 

మెలకువలోను ఒక కలగా మెదలడం కన్నా, 
వేకువను వదిలే చీకటి మంచిది... 

నీటికి ఆరని అగ్నిజ్వాల కన్నా, 
చిరు జల్లులు కురిసే మేఘం మంచిది... 

కలల మేడను కట్టడం కన్నా, 
శిధిలమైన పూరి గుడిసె మంచిది.... 

కలిసిరాని కాలానికి కన్నీరే పన్నీరవుతుంది...!!
మనుషులను నమ్మకు మనసును నమ్ముకో

మౌనంతో గాయాన్ని తడుముకో
ఎన్నీ జ్ఞాపకాలు గుండెల్లో అగ్నిని రాజేస్తాయి 

నీవు నిలువునా తగల బడు కాని 
నీకు ఇష్టమైన వాల్లు బాగుండాలని కోరుకో 

అదే పగిలిపోయిన నీ ఆత్మకు శాంతి 
కుంగిపోయిన నీవినాశనానికి నాంది