. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, July 8, 2015

నాలో దాగి ఉన్న ఒంటరితనం


చీకటి పడగానే నన్ను పకరిస్తుంది
అప్పటిదాక చుట్టూ  జనాలను చూసి
అందరూ ఉన్నారని మిడిసి పడతావేమో 
అని ఏమరపాటు లోంచి 
చొరవగా బయటకి చొచ్చుకొస్తుంది
నాలో దాగి ఉన్న ఒంటరితనం 

చీకట్లో నిద్ర రెప్పల కింద మెలకువని 
నీ జ్ఞాపకాలు రగిలించి  తనెళ్ళిపోయాక
చంద్రుడ్ని మింగే తొలి 
పొద్దు కోసం యుగాల్ని లెక్క పెడుతూ
కదలని గడియారం ముళ్ళు 
నేను నాలోని జ్ఞాపకాలతో  
అంతర్యుద్ధం చేస్తూ  
ఒంటరిగా  మిగిలిపోతాను 

ఎందుకంటే నాలోని ఒంటరితనం 
ఎటెల్లొపోతుంది ..నాకు నేను ఎప్పుడు 
ఒంటరినేగా ..ఓడినా నిజాన్నేగా 
కదూ నిజమే కదూ ..ప్లీజ్ చెప్పవూ
    
గుండెలో భారమైపోయిన 
ఆప్యాయత.. అనుగారం 
ఎక్కడో చోట చూడటం 
అవి దగ్గరగా లేనందుకు 
బిగ్గరగా నాలో నేను రోదించడం 
దగ్గర కాలేక పోయిన దూరపుతనాలో 
చెంపలపై కన్నీటి చారల ఆనవాల్లు  
వెన్నెల వెలుగుల్లో 
ఎండిపోయిన రక్తపు చారికల్లే
ఎబ్బెట్టుగా గతానికి 
ప్రతినిదిలా కనిపిస్తూనే వుందిగా