. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 7, 2015

నాలో నుండీ నాలోకి


చీకట్లో వర్షిస్తున్న
నిశ్శబ్దంలో తడుస్తూ
నడుస్తున్నాను 
గమ్యిం తెలియని తీరం వైపు
నీ నామ స్మరణను
నా పెదాలపై అల్లుకుంటూ

నడుస్తూనే ఉన్నాను 
నాలోనుండి నాలోకి

నిశబ్దపు దుప్పటిలో దూరి 
నన్ను వెంబడిస్తున్న గాలికి
నా నిట్టూర్పులను సెగ జత చేసి
మౌనంగా కొట్టుకుంటున్న గుండె సాక్షిగా
మనసు భారంగా ..
నడుస్తూనే వున్నా నాలోనుండి నాలోకి

నీ ఆలోచనలన్ని నా మనసుపై 
దాడి చేస్తే పగిలిపోయిన 
మనసు ముక్కల మద్య 
ఒంటరిగా ఆకాశం వైపు నిసృహగా చూసి 
నవ్వలేక ఏడ్వలేక వెర్రిగా నవ్వేస్తున్నా
అది ఏడుపో నవ్వో తెలియక 
ఆకాశంలో చందమామ భయ్పడి
నల్లని మబ్బుల చాటుకు వెల్లి 
తొంగి చూస్తున్నాడూ భయం భయంగా 
అప్పుడూ కూడా నీ ఆలోచనలు 
నడుస్తూనే వున్నాయి 
నాలో నుండీ నాలోకి