. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, February 8, 2015

అవును ఎవరు వ్యభిచారి ....? ( ఈ ప్రశ్నకు సమాదానం ఉందా )

అవును ఎవరు  వ్యభిచారి 
కాలే కడుపుకోసం
కౌగిలింతలకు ఖరీదు కట్టేదా 
కన్న బిడ్డలకోసం
అవమానాన్ని కళ్ళు ముసుకోనైన భరించేదా 
అన్నం మెతుకులకోసం
అగంతకుల అలింగనాన్ని ఆహ్వానించే 
ఆకలిదా ...?

కట్టు బట్ట కోసం

నగ్నత్వాన్ని నడిబజారులో పరిచి 
తెగిపడని సమస్యల నిలువరింపు కోసం
రతి రోతను భరించే "వ్యభిచారిని"
పది పైసల నుండి , 
పదివేల వరకైనా
ప్రతి పైసను పరువంతో వెలకట్టేవాల్లను 
చూసి ముడిపడిన నీ నొసటి గీతాలను
వ్యభిచారి పెదవి విరుపుతో విదిలించే 
మాతాంగి,బోగిని,జోగిని, దేవదాసీ,వేశ్యా
అని నామకరణం చేసిన ఓ "పాతివ్రత్యమా" 
అసలు ఇక్కడ సంసారి ఎవరు.....వ్యభిచారి ఎవరు..?
మగడి కౌగిలింతలో పరపురుషుని స్పర్శను
ఊహిస్తూ మానసిక వ్యభిచారం చేసే నీవు
మాతాంగివి కావా....?
బోర్ కొట్టిన ప్రతిసారి బాయ్ ఫ్రెండ్ను మార్చే
నీవు బోగినివి కావా.....?
శరీర కోర్కెల కోసం 
పైకి పాతివ్రత్యం నటిస్తూ 
చీకట్లోని నాలుగు గోడల మధ్య 
కామం తీర్చునునే వారినేమనాలి
యజమాని మెప్పుగోలు కోసం
వాని కంపరం పుట్టే కామం చూపులను
నవ్వుతూ భరించే నువ్వు దేవదాసివి కావా
నీ అవసరాలకోసం మగాడి వికృత చేష్టలు బరిస్తూ 
దానికి స్నేహం  .. 
ప్రేమ అని పేర్లు పెట్టే నీవు మంచిదానివా ..?
జానెడు బట్టే బరువైన రంగుల ప్రపంచంలో
ఫ్యాషన్  పేరుతో ణి అందాలను ఆరబోస్తూ   
వెన్నెల బొమ్మల వెలుగొందే నీవు
జోగినివి కావా......?
మీ బ్రతుకు కంటే హీనమైనదా వ్యభిచారి బ్రతుకు
నీ పై పై ఆనందాలకోసం 
ఎక్కడ చీకటి దొరికితే అక్కడ పడుకునే నీవు 
పైకి పాతివ్రత్యం నటిస్తూ వ్యభిచరిని కన్నా దారుణంగా 
మగాళ్ళను ఏమార్చి మగజాతిని 
అటబొమ్మను చేసే నీకేం పేరుపెట్టాలో ...?
పబ్బుల్లో గబ్బుపట్టే నీ జీవితన్ని మెరుగు పర్చుకో
నీకంటే తనకోసం తనకుటుంబం కోసం బ్రతికే 
వ్యభిచరిని "దేవత" ..నీవు అసలైన వ్యహిచరినివి కాదా