. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, February 13, 2015

బద్రి బాబాయ్ కు నా చివరిలేఖ


మరణం సహజం ..
కాని కొందరి మరణం అసహజంగా అనిపిస్తుంది
అందరివాడు.."బ్రది"..బాబాయి ఎక్కడున్నావో
ఇది నీకు న్యాయమా ..నీదారి నీవు చూసుకున్నావు
దేవుడితో నీవేం కమిట్ మెంట్ ఇచ్చావో తెలీదు కాని
నీకు తెలియకుండా నీవు వూహించని ఎందరో హృదయాలను
భారంగా చేసి బాగున్నావా అనే పలకరింపులో..కనిపిస్తావేమో అని
ఇప్పటికీ ఇంకా వెదికే తడి కన్నుల సాక్షిగా నీ అదృశ్యం నమ్మాలని లేదు
అది నిజం కాకూడాదని మనసును సర్ది చెప్పుకున్న 
ఎందరో కళ్ళో కన్నీటి చెమ్మగా మారి బాబాయి నేనున్నా గా 
అని అనిపిలుస్తున్నట్టుంది నిజంలో అబద్దాన్ని వెతుక్కున్నట్టు ..
నీకెంత ఫాలోయింగ్ వుందో నేకేం తెలుసు చూస్తున్నావా..
ఎంతమంది నీ మరణం నిజం కాదేమో 
అని ఇంకా టివి9 బులిటెన్స్ లో వెతుకుతున్నారు
అక్కడ కనిపించని నిన్ను యూట్యూబ్ లో నిన్ను బ్రతికించుకొని ..
గతాన్ని ముందుకు తెచ్చుకొని చూస్తున్నాంగా ... 
గతాన్ని గాలికొదిలేసినా నిన్ను గతంలోనించి ప్రస్తుతంలోకి లాగి 
ఎన్ని స్తార్లు యూట్యూబ్ లో చూసుకున్నామో..
దేవుడిని తిట్టాలనే ఉంది అందమైన కుటుంబాన్ని వేరు చేసి నిన్ను 
మానుంచి దూరం చేసి ఏం సాదించాడో ..ఎన్ని మరణాలు చూశాం.. 
ఏన్ని దారుణాలను కల్లముందే చూసాం..అతి వృత్తిలో భాగం అయిన 
ఎందుకొ ఇన్ని హృదయాలు పరితపిస్తున్న 
నీ మరణం నమ్మలని లేదు కాని నమ్మక తప్పడంలేదు