. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, December 19, 2015

నెం.1 న్యూస్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్.. live show

నెం.1 న్యూస్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ లో అడ్డంగా దొరికిపోయిన దందా... ఆదివారం జరగబోయే సింగరేని సర్వేయర్స్ పరీక్షకోసం హైదరాబాద్ హోటల్స్ లో పెట్టి మరీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ చేస్తున్న విషయాన్ని బట్టబైలు చేసిన నెంబర్ 1 న్యూస్ ...ఒక్కో అబ్యర్ది నుండి 9 లక్షల బేరం కుదుర్చుకున్నట్టు సమాచారం Live Show ( Video పై డబుల్ క్లిక్ చేయడి ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది )