. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, January 13, 2016

నా గుండెల్లో గుబులేదో నిన్నే తలపిస్తుంటే

నీవు నా నుంచి దూరమమయ్యావని తెలిసి  
నీవు లేని నా జీవితం మోడు వారుతుందని 
తెలిసి నీకోసం ...తెలియని నాలో నాకోసం
నా గుండెల్లో గుబులేదో నిన్నే తలపిస్తుంటే
నీ ఎడబాటు ఎలా బరించాలా అని
 నా కళ్ళు వర్షిస్తూ వున్నై
నీవు నాతో చేసిన భాషలు 
నా మదిలో కదలాడుతుంటే
నీవు నా దరి ఉండలేవని తెలిసి
నీ కోసమై నా మనసు ఘోష పెడ్తుంది
నీవు లేని ఈ జీవితం నిరర్ధకం
నీ స్పర్సకై ప్రతినిత్యం పరవశించే
నా తనువు తన్మయత్వాన్ని కోల్పోతుంది
నీ పలకరింపు లేక
నా నరనరాలు విలవిల్లాడుతున్నాయి
నీ తోడూ లేని నా మనసు 
మూగగా రోదిస్తూనే ఉంది
నీ దర్సన బాగ్యం లేక 
నీతో మాటల దాహం తీరక
నా పెదాలు ఎండిపోతున్నాయి
నీ ప్రతిరూపం చూడలేక
నా నయనాలు నిర్జీవం అవుతున్నాయి
మన ఇరువురి అనుబందం తెలిసిన
 ఏకైక నేస్తానివి నీవే నాకు దూరమైతే  
నన్ను నేనెల ఊరడించు కోవాలి
మరు జన్మ ఎత్తైన 
నా కోసం నీవు వస్తావని  
జరగని ఆ ఘటనకోసం 
తీరని ఆకోరికతో 
ఎన్నాల్లని ఎదురు చూడను 
నీ కోసం భాద పడ్తున్న నన్ను ఊరడిస్తావని . 
నీ నేను .....నీకు ఏమి కాని నేను 
నాలోనుండి దూరమైన నేను ..
రావని రాలేవని తెలిసి ఎదురూ చూస్తూ నేను