. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, January 31, 2016

కనులెప్పుడూ మురిపిస్తుంటాయి ఎదురుగా నీవున్నట్టు

నిన్నటి నవ్వు
నేటిదాకా దాచుకోలేను
నిన్నటి దుఖాన్ని 
నేటిదాకా మోస్తూనే వున్నా
నువ్వు మారుతున్నట్టే
నేను మారను నేణు నాలానే వుంటా 
కనులెప్పుడూ మురిపిస్తుంటాయి
 ఎదురుగా నీవున్నట్టు 
నన్ను నాలో చేరి గుర్తిస్తున్నట్టు 
అనిపిస్తుంది వులిక్కి పడి లేచాకా 
తెల్సింది అదంతా బ్రమ అని 
నిజమనే నీడలో జరిగిన వాస్తవాలు
ఇప్పటికీ నా చుట్టూ 
చేరి వెక్కిరిస్తున్నాయి 

ఏ ఒక్కటీ నిజం కాదని తెలుకొన్న 
క్షనాలను తలచుకొని ఏడ్చిన క్షనాలు 
ఎన్నని చెప్పను .. నీ ప్రతి చిరునవ్వు వెనక 
నా విషాదం దాగి వుందన్న నిజం నీకో జోక్ 
ఇది చదివి వెర్రిగా నవ్వుతున్న 
నీ ఎర్రని పెదాల సాక్షిగా 

రెప్పలార్పని నా కళ్ళలో
జీవంలేని కిరణాలు ప్రసరిస్తుంటాయి
నన్ను ఎప్పుడో అవన్ని 
నిర్జీవున్ని చేశాయి  
విగతజీవుడిగా మిగిల్చాయి

జారుకుంటున్న నిశ్శబ్దంలోకి 
నీ జ్ఞాపకం ఎప్పుడో నెట్టేసింది 
మెల్లగా లాక్కుపోతున్న 
గతం దూరం అయినా  
నేనేమీ చెయ్యలే ని 
నిస్సహాయున్ని ఇప్పుడు 

మళ్ళీ ఏదో నవ్వు చెక్కుకుంటూ
ముఖంపై పులుముకొని
మార్చుకుంటూ పాడుతుంటాను.