. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, January 19, 2016

గుండెల్లో మెలిపెడుతున్న భాదను దిగమింగుకొని నాలోకి నేను

నిత్యం చూసే 
ముఖాల మధ్య
మౌనంగా నాలో నేను 
అతుక్కుపోవడం
ఎవ్వరూ గుర్తించని 
మరో ముఖాన్ని తొడుక్కుని
భాదను నవ్వులో కలుపుకొని
పైకి నవ్వుతూ లోలోపల  
గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ
నన్ను నేను ఓదార్చుకొనే శక్తిలేక 
ఓ చిన్న ఓదార్పు కోసం 
అటూ ఇటూ 
పరుగులు పెడుతూ నేవున్నా 
అయినా గుండెల్లో  మెలిపెడుతున్న 
భాదను దిగమింగుకొని 
భరిస్తూ నాలోకి నేను 
నడకను సాగిస్తూనే వున్నా 
నిజాన్ని అబద్దంలో దూర్చి 
దాని చుట్టూ అందమైన పూలూ పేర్చి 
ఎవ్వరికీ కనిపించకుడా నాలో 
రేగుతున్న అగిని చల్లార్చే 
కన్నీటిని అదుముకొని 
పేలుతున్న అగ్నిగోలాల సాక్షిగా 
నేనెవరొ తెలుపుకోలేక 
అటూ ఇటూ పరుగులు పెడుతూనే వున్నా