. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, November 5, 2015

ఒరేసిద్దప్పా..నీమూతిని ఒమారు అద్దంలో చూసుకోబే

కుక్కపిందే జాటి వాడిది ..ఏడుపు వాడి అస్త్రం
కొతికొమ్మొచిగంతులు వేస్తూ ...చిందులు వేస్తాడు
ఎదుటోడి జీవితంలోకి వెల్లాలని మహా ఉబలాటం
వాడి ఇంటికింద నిప్పు పెట్టుకుంటున్నాడని తెలియదు పాపం
ఓ  అమ్మాయిని బలిపసువును చేసి ..
ఎదవ ఏషాలేస్తున్నాడు 
అయినా పాపం పండే రోజొస్తే ఎవ్వడేం చేస్తాడు
ఎవరినీ తెలియదనుకున్నుటూన్న నిజం ఎప్పుడో తెల్సు 
కాని  అంతర్లీన నాటకాలాలు మొదలెట్టాక   
నేనెందుకు తగ్గాలి ..నీ మొఖాన్ని అద్దంలో చూసుకో 
నిద్ర లేని రాత్రుల్ల కోసం కాచుకో 
కావ్యాంతో కన్నీల్లంటూ అతివలకు వలేస్తున్నవు 
ఆంద్ర రాష్రం లో చెడబుట్టిన చీడపురుగువని 
నిరూపిస్తా ...నీ ప్రతి కదలిక తెల్సు 
తెలీయ్దనుకోవడం నీ నీ పిచ్చి రా  బుక్క బొకం 
తొక్కలో ప్రాసలతో బ్రతికేస్తావు ..నిజంలో లో నిజాయితీ తో  
ఉండేటోన్ని తోలు తీస్తా ఒరేయి నీ టైం దగ్గరపడిందిరో 
నీ కర్మను నీవే తగల బెట్టుకొంటూన్నావు రో 
రైలు పట్టల పై నీ కర్మ షురూ చేసుకోరో 
అన్నీ తెలిసి తెలియనట్టూ నటిస్తున్నానని  గుర్తు పెట్టుకో 
అన్ని కదలికల నిఘా ఎప్పుడో షూరు అయింది 
మరి ఆ టైం రవాలికదరా  కాచుకే వేచి చూడు 
నా దగ్గరా నీ కుప్పిగంతులు 

చెత్తనా కో......కా