. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, October 8, 2014

చీకటీ రాత్రుల్లలో నీకోసం తడుముకున్న క్షణాల వేదన ఇది ...

రాత్రంటే కేవలం చీకటే కాదు
అందంగా ఆకాశాన్ని చుట్టుకునే నక్షత్రాలూ
చల్లని జాబిల్లి చుట్టూ చేరే
మినుగురు ల చెకుముకి మెరుపులు
రాత్రంటే -ఎందరి ప్రయాసలనో ఒడిలో చేర్చుకొని
లాలించి నిదురపుచ్చే నేస్తం
ఎన్నో హృదయాలను ఒకటిగా కలగలిపే
అమృత ఘడియల సమాహారం 
ఎన్నో మౌనాలను  మేల్కొలిపే
కొందరికి తీయని రాగం,.సరాగాల సమ్మేలనం 
ఎన్నో జ్ఞాపకాలను కొత్తగా
హత్తుకునే జ్ఞాననేత్రం
మనసులో భావాలను 
కల రూపంలో 
మనసుపై చిలకరించుకొని 
నిజంలో ఓడినా 
ఊహల నిద్రలో గెలిచే మధుర క్షనాలు 
నిన్ను నాలో కలుపుకొని 
నీవు దూరమైనా 
ఆక్షనంలో నిన్ను అబద్దంలో గెలుచుకొని
ఊహాలోకంలో తేలుతున్న చివరి క్షనాలు 

కనుపాపలలో... కనురెప్పల చాటున

కనిపించని కారానలెతుక్కొని 
గమ్మత్తు మత్తు 
కమ్ముకున్న దేహం లోపల
అర్ధగోళమూ రాత్రే...చీకటి మాటున సాగే 
నిశ్శబ్దంగా వీచే చెట్ల గుసగుసలు రాత్రి!
పురుడు పోసుకునే వేకువకు
నొప్పుల చీకటి రాత్రి
వెలుగుకు గుర్తింపు నిచ్చేది
ఎన్నో కలాలకు... కలలకు పనిచెప్పేది
ప్రశాంతంగా పడక గదికి మోసుకెళ్లేది
ఓ తియ్యని సందేల గువ్వల
ఊసుల కు మువ్వలు కదిలే రాత్రి 

నీజ్ఞాపకాల అలజడులకు  

ఉలిక్కి పడిలేచి
చిమ్మచీకత్లో ఎవ్వరూ చూడకుండా
ఎదసిపడే హృదయం 
నీకోసం పరితపిస్తూ
మౌనంగా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన క్షనమూ 
ఆ చీకటీ రాత్రే ..నీవు హాయిగా నిద్రపోతున్నా
ఇక్కడ నీ జ్ఞాపకాలతో 
నిద్రలేని రాత్రుల్లతో 
ఎర్రబడిన గతాన్ని తలచుకొని 
రోదిస్తున్న చీకటి జ్ఞాపకాల రాత్రులు ఇవే 
నీకోసం ఊపిరి ఆగేదాకా 
నాకీ చీకటిమాటున వేదన తప్పదేమో