. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 27, 2014

తడిసిన మట్టి వాసనతో నేనేంటో నని వింత ప్రశ్నలు వేదిస్తాయి

కిటికీ లోంచీ వర్షాన్ని చూస్తుంటే
తెలియని రసప్రపంచపు 
రహస్య ద్వారమేదో తెరచుకున్నట్లుంటుంది
మనసు రహస్యపు ద్వారాలు 
తెరచుకొని ఉప్పోగే  ఉద్వేగం 
చిరుజల్లులై నను తాకాలని 
తొందర పెడుతున్నట్టు 
నీ నవ్వుల సవ్వడిలా 
మనసును ఉల్లాస పరుస్తాయి
కాని అంతలోనే ఎదో తెలీని దిగులు
ఆకాశపు నల్లటి మేఘాల్లా కమ్ముకొంటాయి  
ఎక్కడీ ఎదో అలజది నను కమ్మేస్తుంది
నీలిరంగు చీకటిలో నీడలు కదలాడినట్లు
మార్మిక ఛాయలేవో మనసును కలవరపెడతాయి
తడిసిన మట్టి వాసనతో 
గాలి శరీరాన్ని చుడితే
సాంద్రమూ సన్నిహితమూ 
అయిన స్వప్నమేదో స్పర్శించినట్లుంటుంది
ఈ వింత అనుబూతిలో 
అంతటి చల్లని చలిలో కూడా
నేను పూర్తిగా తగలబడిన 
వాసన నాలోనుండీ పొగలై వస్తున్నట్టు
అనిపిస్తూ నన్ను నేను దహించి వేస్తుంది
నీ అలొచనలు నన్ను దగ్దం చేసే మంటల్లా
నన్ను చుట్టు ముట్టి దహించి వేస్తుంటాయి